Boże Narodzenie 2016 r.

Drodzy Przyjaciele Misji i Kościoła na Wschodzie
Dziękując Bogu za Waszą życzliwość i hojność, za zaangażowanie i wspólną modlitwę w intencji misji i misjonarzy, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. W imieniu Sekretariatu Misyjnego i Pomostu życzę wielu głębokich przeżyć, wewnętrznego pokoju, wytrwałości w czynieniu dobra, zwłaszcza na rzecz misji i Kościoła na Wschodzie. Niech Boże Dziecię udziela Wam i Waszym bliskim bogactwa swojej łaski i błogosławieństwa w każdym dniu Nowego 2017 Roku.

W nadchodzącym roku 2017 będziemy odchodzić jubileusz setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Przesłanie z 1917 roku, przekazane za pośrednictwem trojga dzieci, jest wymownym znakiem Bożej interwencji w wydarzenia współczesnego świata. Z perspektywy 100 lat widzimy, jak historyczne wydarzenia potwierdzają autentyczność tego orędzia i jaki wywarły wpływ na bieg historii. W zadziwiający sposób spełniły się przepowiednie fatimskie odnoszące się do wybuchu II wojny światowej, wydarzeń w Rosji, prześladowań Kościoła katolickiego, zamachu na papieża i upadku komunizmu. Objawienia te związane są z wezwaniem Maryi skierowanym do nas o nawrócenie, modlitwę różańcową i pokój.

Cześć Maryi oddawana jest na całym świecie. Kult Maryi niezwykle żywo rozwija się na Ukrainie – w Dobyszu i Odessie, gdzie pallotyni prowadzą sanktuaria maryjne. W diecezjach ukraińskich, organizujemy peregrynacje figury Matki Bożej Fatimskiej. Teren diecezji zaporosko-charkowskiej, objętej częściowo wojną, potrzebuje szczególnie głoszenia Orędzia Fatimskiego wskazującego drogę do pokoju.

W Ameryce Łacińskiej kult maryjny rozwijany jest w Bogocie, stolicy Kolumbii, gdzie posługujemy w kościele pw. Maryi Królowej oraz w Guarenas w Wenezueli w parafii pw. Wniebowzięcia NMP. W Rwandzie z pomocą pallotynów zostało wybudowane sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Ruhengeri i sanktuarium Matki Bożej Słowa w Kibeho.

W tych świątyniach od maja do października na pamiątkę objawień, odprawiane są nabożeństwa fatimskie połączone z procesją z figurą Matki Bożej.

Kochani Współpracownicy, pragnę złożyć wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy w różnorodny sposób otaczają pomocą i życzliwością naszą posługę ewangelizacyjną, dzięki Wam nasze apostolstwo może rozwijać się od strony duchowej i materialnej. Dziękuję przede wszystkim za modlitwę, wyrzeczenia, ofiarowanie cierpienia. Dziękuję Wam, jak również Prowincji Chrystusa Króla na czele z ks. Józefem Lasakiem SAC, który od listopada sprawuje urząd wicegenerała w Rzymie, za wsparcie finansowe, dzięki któremu w minionym roku udało nam się zrealizować i wesprzeć wiele projektów misyjnych. Są to:

·budowa domu formacyjnego w Abobo w Wybrzeżu Kości Słoniowej,

·wkład w pokrycie kosztów budowy ołtarza adoracji „Światło Pojednania i Pokoju” przeznaczonego dla sanktuarium w Kibeho w Rwandzie,

·opłacenie kosztów nauki dla dwójki studentów z Rwandy,

utrzymanie domu dla dzieci ulicy „Casa Hogar” w Kolumbii,

·pomoc w zakupie biletów na ŚDM dla młodzieży z krajów misyjnych,

wsparcie finansowe w rozwój kultu miłosierdzia na terenach misyjnych,

·udział w sfinansowaniu nastawy ołtarzowej dla sanktuarium w Dowbyszu na Ukrainie,

·utrzymanie i kształcenie kleryków z WKS, Kolumbii i Rwandy,

·pomoc w utrzymaniu i leczeniu misjonarzy w Polsce.

Wymienione projekty to widoczne znaki Waszej odpowiedzialności za dzieło misyjne i duchowej łączności. Niewątpliwie ta współodpowiedzialność dodaje nam sił i motywuje do kontynuowania podjętej misji.

Z nadzieją na dalszą współpracę serdecznie zachęcam Was do polecania nam intencji mszalnych, które będziemy zanosić do Boga za wstawiennictwem św. Wincentego Pallottiego w dniu 22 stycznia 2017 r., a każdego trzynastego dnia miesiąca od maja do października – w rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie będziemy odprawiać Msze święte w poleconych intencjach za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej.

Serdecznie zapraszam na nasze doroczne dni skupienia, rekolekcje, czuwanie i pielgrzymki. Ufam, że podane w Informatorze terminy spotkań, pozwolą ułożyć Wasze plany na przyszłość i ułatwią przybycie na spotkania.

Drodzy, w imieniu misjonarzy zapewniam Was o naszej pamięci modlitewnej i na każdy dzień nowego roku życzę Bożego błogosławieństwa i doświadczenia w codziennym życiu troskliwej obecności Pani Fatimskiej.

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC

Dyrektor ds. Misji i Pomostu