Boliwia: V Amerykański Kongres Misyjny

Santa Cruz de la Sierra (Fides) – „Kościoły kontynentu amerykańskiego realizują szczególną misję, wyznaczoną podczas V Konferencji w Aparecida. Jest to misja głoszenia Radosnej Nowiny o Chrystusie w trudnym i różnorodnym kontekście społeczno-politycznym naszych krajów”, napisano w orędziu na V Amerykański Kongres Misyjny (CANMV), który odbędzie się w V Santa Cruz de la Sierra w Boliwii. Mottem religijnego wydarzenia są słowa: „Ameryka w Misji. Ewangelia jest Radością”.

Sygnatariusze dokumentu podkreślają, iż misja ta jest zarazem odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, naznaczonego głębokimi procesami globalnymi, stanowiącymi dla narodów amerykańskich zarazem szanse, jak i zagrożenie. Niosą bowiem wyobcowanie narodów, zwłaszcza w dziedzinie religii i kultury.

Tegoroczny kongres to 10 tego rodzaju wydarzenie od 1977 r. Wówczas pierwszy kongres misyjny obu Ameryk odbył się w Meksyku. Gospodarzem ostatniego kongresu, w 1913 r. był Maracaibo w Wenezueli.

W orędziu na tegoroczne amerykańskie święto misji czytamy, iż misje potrzebują dziś wspólnot, które z entuzjazmem, wielkodusznością i kreatywnością pójdą za głosem papieża Franciszka, który wzywa wszystkie kontynenty do ewangelizacyjnej i misyjnej mobilizacji.

Główne cele CAM V to: umocnienie tożsamości misyjnej Kościołów amerykańskich, rozwój misji ad gentes, głoszenie wszystkim narodom radości Ewangelii ze szczególnym zwróceniem uwagi na peryferia współczesnego świata i konieczność budowania sprawiedliwych, solidarnych i braterskich społeczeństw.

W lipcu 2017 r. podczas sprawozdania z przygotowań do CAMV krajowy dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Boliwii, bp. Eugenio Scarpellini , zakomunikował przybycie 1.400 delegatów z różnych krajów kontynentu amerykańskiego. Kraj gospodarzy reprezentować będzie 1.300 uczestników. Na kongres przyjadą również przedstawiciele Kościołów z innych kontynentów

(Fides, 15.07.2018) (U.S.)