Borowina: 70. rocznica śmierci Założyciela polskiej prowincji pallotynów

W niedzielę, 12 listopada 2017 r., przypadła 70. rocznica śmierci ks. Alojzego Majewskiego SAC, który był założycielem i pierwszym przełożonym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów) w Polsce. W Borowinie k. Nowego Miasta nad Pilicą, gdzie zmarł ks. Majewski, Wyżsi Przełożeni polskich Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego uczcili tę rocznicę Mszą św., której przewodniczył Prowincjał Prowincji Chrystusa Króla, ks Zenon Hanas SAC.
Ks. Alojzy Majewski SAC urodził się 25 kwietnia 1869 r. w Brunswałdzie (ob. Gościszewo) k. Sztumu, w diecezji warmińskiej. Uczył się w Collegium Marianum w Pelplinie, maturę złożył w Malborku, a studia filozoficzno-teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Braniewie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1894 r. we Fromborku.
Po ośmiu latach pracy w diecezji warmińskiej, w 1902 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Limburgu, z zamiarem przeszczepienia pallotynów na ziemie polskie. W 1904 r., po złożeniu pierwszej konsekracji został wysłany na misje do Kamerunu, gdzie pracował przez 4 lata. Po powrocie do Europy wysłano go na własne życzenie do Polski.

11 listopada 1907 r. ks. Majewski, z pomocą ks. Alojzego Hübnera, założył w Antoniówce, w parafii Kochawina w archidiecezji lwowskiej, pierwszą pallotyńską placówkę na ziemiach polskich. W 1909 r., krótko po założeniu placówki w Wadowicach na Kopcu, został mianowany superiorem polskiego dystryktu (okręgu). Funkcję tę pełnił do 1925 r. Po złożeniu przełożeństwa zajmował się zelatorami (współpracownikami), zabiegał o sprowadzenie Sióstr Pallotynek do Polski, głosił rekolekcje, działał na różnych polach duszpasterstwa. Był założycielem i redaktorem Wydawnictwa Księży Pallotynów, a jednocześnie redagował artykuły do różnych czasopism, pisał i tłumaczył książki.
Po wybuchu II wojny światowej udał się do Tomczyc k. Nowego Miasta n. Pilicą, do swoich przyjaciół, a później przeniósł się do Borowiny, w parafii Klwów, gdzie obsługiwał w czasie okupacji miejscową kaplicę. Tam też po zakończeniu wojny pozostał i zmarł 12 listopada 1947 r., w 79 roku życia i 53 kapłaństwa.