POM Brasil

Brazylia: Brazylijscy seminarzyści – „Nie można mówić o powołaniu wykluczając misje!“

San Paulo (Fides)

Od 1981 r. sierpień obchodzony jest w Brazylii jako „Miesiąc Powołań”. „Jest to czas szczególnej zadumy i refleksji nad istotą powołania, które stanowi intymną odpowiedź na plan Boga wobec każdego człowieka”, czytamy w komunikacie Konferencji Biskupów Brazylii (CNBB).

Tegoroczne obchody mają charakter szczególny, gdyż nawiązują do zbliżającego się Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego 2019, proklamowanego przez papieża Franciszka. „Miesiąc Powołań”, będący czasem szczególnej modlitwy o powołania duchowne i misyjne został poprzedzony kongresem Misyjnym Brazylijskich Seminarzystów, który odbył się 14 lipca w Santo Antonio.
POM BrasilKongres był czasem szczególnej uwagi poświęconej misyjnej drodze Kościoła w Brazylii i na całym świecie. Potwierdziło to aż 235 seminarzystów diecezjalnych i zakonnych ze 104 brazylijskich diecezji, którzy na zakończenie spotkania złożyli pisemne zobowiązanie do zaangażowania się w dzieło misyjne Kościoła .
Narodowy Misyjny Kongres Seminarzystów, będący inicjatywą Papieskich Dzieł Misyjnych Brazylii i miejscowej Komisji Episkopatu ds. Misji odbywał się pod tym samym hasłem, co zbliżający się miesiąc misyjny: „Ochrzczeni i posłani” i miał na celu zmotywowanie przyszłych kapłanów do stałej formacji misyjnej, mówią jego uczestnicy.
W swoich deklaracjach przyszli kapłani zobowiązali się do pracy na rzecz osobistego nawrócenia, które będzie początkiem nawrócenia duszpasterskiego, do gorliwego zaangażowania się na rzecz pomocy Kościołowi w pełnieniu jego misji oraz na rzecz służby ludowi bożemu, na wzór misjonarzy i uczniów Jezusa.
Nawiązując do treści dokumentu z Aparecidy, którego głównym przesłaniem jest wezwanie do misji permanentnych kandydaci na kapłanów wyrazili gotowość tworzenia w seminariach i wspólnotach kościelnych przestrzeni dla budzenia zapału misyjnego i świadomości odpowiedzialności za misje oraz włączania wiernych w inicjatywy misyjne. W centrum oddziaływań mają znaleźć się przede wszystkim wspólnoty podstawowe, najmniejsze cząstki wspólnot parafialnych Kościoła brazylijskiego.
Według ostatnich danych Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego na dzień 31 grudnia 2017 r. w Brazylii żyło 174.926.000 katolików (na 207.661.000 mieszkańców). Kościół brazylijski liczył wówczas 480 biskupów, 14.876 kapłanów diecezjalnych, 7.158 kapłanów zakonnych, 2.165 zakonników, 26.917 sióstr zakonnych, 12 członków instytutów świeckich męskich i 1.811 – w instytutach żeńskich świeckich, 122.156 misjonarzy świeckich i 508.032 katechetów.
Kościół brazylijski cierpi na brak kapłanów. Jest ich ciągle za mało, aby objąć opieką duszpasterską wszystkie wspólnoty. Dlatego ogromną rolę w Kościele pełnią tam osoby świeckie, tworzące wspólnoty podstawowe, nazywane tętniącymi sercami wspólnot parafialnych. W nich rodzą się powołania do życia konsekrowanego i w nich drzemie potężny potencjał misyjny.

(Fides 16/07/2019). (U.S.)