Brazylia: Powrót do korzeni – bracia szkolni w Amazonii

Tabatinga (Fides) – Wspólnota Braci Szkolnych otwiera w sercu Amazonii pierwszą placówkę misyjną, która służyć będzie ludności tubylczej zgodnie z edukacyjno-wychowawczym charyzmatem zakonu.

„Inicjatywa Braci Szkolnych to odpowiedź na zaproszenie papieża Franciszka, który od początku swojego pontyfikatu wzywa do wyruszenia na peryferia świata”, mówi br. Cláudio Da Silva, przypominając ostatnią wizytę Ojca Świętego wśród ludów Amazonii i jego wyraźny nakaz niesienia rdzennym wspólnotom amazońskim światła wiary, edukacji, sprawiedliwości i godności.

Nowa placówka wpisuje się także w program misyjny, przyjęty przez Kapitułę Generalną Braci Szkolnych z 2014 r., w centrum którego stoi człowiek żyjący na obrzeżach Kościoła i społeczeństwa.

„Praca misyjna w głębi Amazonii to dla nas duże wyzwanie”, mówi br. Claudio. „Decydując się na przybycie w to miejsce chcieliśmy odpowiedzieć na znaki czasu. Najważniejszym z nich jest powrót do początków, do bycia z najbardziej potrzebującymi, najuboższymi z ubogich”.

Zakonnik wskazuje na specyfikę pracy misyjnej Kościoła w dorzeczu rzeki Amazonki. „Domaga się ona nowych sposobów Ewangelizacji”. Z wypowiedzi brata Claudio wynika także, iż największym wyzwaniem nowej placówki będzie praca z młodzieżą indiańską, która jest nielicznie reprezentowana we wspólnotach kościelnych, za to dużo młodych widać na ulicach, gdzie mają dostęp do narkotyków i innych używek. „Moim zadaniem będzie pomóc im  w znalezieniu innej drogi życia, niż droga zniewolenia”, dodaje zakonnik

Tabatinga posiada 60.000 mieszkańców i leży na zachodnim krańcu brazylijskiej Amazonii, w trójkącie pomiędzy Brazylią, Kolumbią.

(Fides 12/02/2018) (U.S.)