Brazylia: Światowe Dni Młodzieży w Panamie szansą dla młodzieży z obszaru Amazonii

Manaus (Fides) – W dniach od 22 do 27 stycznia młodzież z całego świata przybędzie do Panamy, aby spotkać się z papieżem Franciszkiem. Spotkanie będzie wielkim świętem młodości i entuzjazmu wiary.

Wśród gości Światowych Dni młodzieży będą także młodzi ludzie z Brazylii, Argentyny i innych krajów obszaru Amazonii. Dla nich spotkanie będzie szansą opowiedzenia młodym z całego świata o swoim życiu, kulturze, nadziejach i wyzwania.

21 Brazylijka, studenta architektury i współpracownik jezuickiego centrum „Magis Hous”, mówi o oczekiwania młodych ludzi z Amazonii, którzy czekają na papieża Franciszka, dawniej mieszkańca kraju latynoamerykańskiego, rozumiejącego specyfikę tego kontynentu.

Brazylijka podkreśla, iż pragnie reprezentować w Panamie cały obszar Amazonii, z którego pochodzi, swoją wiarę i kulturę, które wyznaczają jej tożsamość. „Wszyscy czekamy na spotkanie z papieżem Franciszkiem, który jest wspaniałą osobą. Czekamy na jego słowa. One zawsze motywują nas do wyruszenia w drogę, na peryferia, do bycia bardziej i więcej dla innych, niż dla siebie. Ta wizja Kościoła oddaje charakter naszych miejscowych wspólnot, które są otwarte dla wszystkich i nikogo nie pozostawiają bez pomocy”.

Światowe Dni Młodzieży zdaniem brazylijskiej studentki to zaproszenie do udziału w atmosferze wielokulturowości. To także szansa na uczenie się szacunku wobec innych, wyzwanie do wysiłku na rzecz zrozumienia odmiennych języków, zachowań i gestów, które kształtować będą to radosne zgromadzenie.

„Obszar Amazonii jest znany na całym świecie. Wszyscy podziwiają jego piękno i bogactwo natury. Zjawiskowość tutejszych krajobrazów przyciąga turystów, nadaje temu obszarowi status płuc świata”. „Ale”, zauważa młoda kobieta, „Amazonia to kraina wielu wyzwań, to krwawiące serce Ameryki Łacińskiej, naznaczone niesprawiedliwością, nierównością, ubóstwem, wykluczeniem i grabieżą jej bogactw. Aby chronić dziedzictwo naszych przodków musimy o tym głośno mówić“.

Kobieta nawiązuje do tożsamości Am. Łacińskiej, która wywodzi się z kultury Indian, rdzennej ludności kontynentu. „Jako potomkowie Indian chcemy być widoczni w świecie. Chcemy mówić o naszej kulturze, dawać świadectwo umiłowania piękna, harmonii i poszanowania stworzenia, którego ukoronowaniem jest człowiek. Dlatego Światowe Dni Młodzieży będą okazją do zamanifestowania naszej obecności i naszego znaczenia, nie tylko w Kościele”.

(Fides 14/01/2019) (U.S.)