Burkina Faso: Niedziela Palmowa

Procesja w Wagadugu na pamiątkę tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia.