Burkina Faso: Poświęcenie terenu wspólnoty

Wczoraj, 20 maja, Ksiądz Delegat Stanisław Filipek SAC poświęcił teren naszej wspólnoty misyjnej. Zostanie tam wybudowany dom wspólnoty pallotyńskiej w Burkina Faso.

Nasi współbracia misjonarze rozpoczęli normalne duszpasterstwo, które dotychczas było wstrzymane z powodu epidemii.