Burkina Faso: Święcenia kapłańskie i prymicje KS. VINCENTA TIENDREBEOGO SAC

Cieszy nas bardzo powołanie kapłańskie pierwszego pallotyna z Burkina Faso.

Księdzu neoprezbiterowi życzymy wierności i wytrwania w powołaniu. Zapewniamy o naszej modlitwie w jego intencjach.

BURKINA FASO: ORDINATIONS ET PRIMITIONS PRIESTHANIQUES DE PR. VINCENTA TIENDREBEOGO SAC.
Nous saluons la vocation sacerdotale du premier Pallottin du Burkina Faso. Nous souhaitons au prêtre et au prêtre une fidélité et une persévérance dans sa vocation. Nous vous assurons de notre prière dans ses intentions.