djembed

Caracas: Inauguracja roku akademickiego

Decyzją Przełożonych Wyższych seminarzyści pallotyńscy w Wenezueli odbywają swoją formację w Seminarium Archidiecezjalnym św. Róży z Limy w Caracas, w dzielnicy Hatillo. Po odbytym postulacie kandydaci spędzili miesiąc czasu w swoich domach rodzinnych. Decyzją przełożonych na czas formacji został przyjęty jeden kandydat Alvis. Drugi seminarzysta Rafael aktualnie będzie także kontynuował swoje studia w Wenezueli. W połowie września przyjechali do Guarenas. Następnie zostali odwiezieni do seminarium, gdzie przez dwa tygodnie mieli czas na integrację z innymi seminarzystami oraz odprawili rekolekcje.

1 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. W obecności kard. Baltazara Porras Cardozo, biskupa pomocniczego i emeryta oraz 23 księży diecezjalnych i zakonnych, profesorów i alumnów mogliśmy przeżywać uroczystości liturgiczne. W homilii kardynał przypomniał historię seminarium, swoją posługę w tym miejscu, wspomniał także o ostatniej wizycie w Rzymie i spotkaniu z Papieżem Franciszkiem.
Po zakończonej liturgii wszyscy udali się do sali konferencyjnej, aby wysłuchać wykładu inauguracyjnego, który przeprowadził profesor Teologii Biblijnej. Najpierw zabrał głos wicerektor oraz rektor Seminarium, później kardynał. Następnie odśpiewaliśmy hymny i udaliśmy się na uroczysty obiad. Znalazł się też czas by porozmawiać z naszymi seminarzystami.

Obecnie seminarium ma dwa domy, w dwóch różnych częściach Caracas. Wprowadzono rok propedeutyczny (wstępny). Na roku wstępnym jest 15 seminarzystów, na filozofii 27, na teologii 40. Ogólnie 82 mieszkających w seminarium w tym naszych dwóch i 11 z seminariów diecezjalnych. Są jeszcze seminarzyści dojeżdżający z 7 seminariów zakonnych. Ogólnie studiuje 131 studentów.

ks. Andrzej Tekieli SAC

djembed