Ważna informacja na czas wakacyjny

Ważna informacja na czas wakacyjny

Drodzy bracia i siostry, wchodząc w okres letnich wakacji pamiętajmy, że ten czas jest nam dany przez Boga dla dobrego odpoczynku fizycznego, ale także dla duchowej odnowy i dla umacniania więzi z członkami rodziny, z przyjaciółmi i z samym Bogiem. Nigdy nie zapominajcie o modlitwie, o niedzielnej Mszy św. i […]

Więcej
DEKLARACJA – ADOPCJA SERCA

DEKLARACJA – ADOPCJA SERCA

Aby przystąpić do programu Adopcji Serca należy wypełnić elektroniczną deklarację i wysłać ją. Można również pobrać i wydrukować deklarację do druku, którą po kompletnym wypełnieniu i złożeniu własnoręcznego podpisu prosimy przesłać na nasz adres. Wysokość miesięcznej składki w ramach Adopcji Serca wynosi równowartość 16 EUR (w tym  1 EUR na koszty administracyjne), co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę ok. 70 […]

Więcej