POSYŁAM WAS NR 116-4/2019

POSYŁAM WAS NR 116-4/2019

2 List misyjny ks. dr G. Młodawski SAC 4 INFORMACJE 5 Październik 2019 Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym 6 NAUCZANIE PAPIESKIE “Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie”. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2019 8 Błogosławiony męczennik z KL Dachau, B. Sawicka 9 List apostolski “Maximum illud” 12 KOŚCIÓŁ W EUROPIE Kościół katolicki w Europie – strażnikiem chrześcijańskiego […]

Więcej
Redaguje zespół w składzie

Redaguje zespół w składzie

Ks. Grzegorz Młodawski SAC – red. nacz.ks. Jerzy Limanówka SAC, p. Barbara Sawicka   KORESPONDENCI: księża, bracia i alumni Pallotyni, siostry Pallotynki oraz wolontariusze misyjni.   WARUNKI PRENUMERATY DRUK: „Apostolicum”, ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki   KWARTALNIK Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Ewangelizacji Wschodu Prowincji Chrystusa Króla ukazuje się od 1991 […]

Więcej