Pallotti-Presse w służbie ewangelizacji

Ks. Jean Pierre Nsabimana SAC jest dyrektorem wydawnictwa i drukarni Pallotti-Presse w Kigali (Rwanda). Instytucja ta służy Kościołowi lokalnemu poprzez apostolstwo słowa drukowanego. Budowę drukarni ukończono w 1985 r. Założenie wydawnictwa Pallotti-Presse było wypełnieniem umowy, którą podpisali pallotyni z Konferencją Episkopatu Rwandy w 1984 r. „Konwencja ta – jak napisał Nuncjusz Apostolski – jest wzmacniającym […]

Więcej

Rok Kapłaństwa

Rok Kapłański ustanowiony przez Benedykta XVI z okazji 150. rocznicy śmierci Patrona Proboszczów, ma szczególny cel. Przede wszystkim ten kolejny rok jubileuszowy przyczyni się – mówiąc słowami naszego Wielkiego Rodaka – do pogłębienia „wartości i ważności posługi kapłańskiej”, a także będzie okazją do modlitwy o to, by Bóg „obdarzył swój Kościół licznymi i świętymi kapłanami”. Ojciec Święty […]

Więcej

Lepszy świat buduje się miłością i przebaczeniem

Kolumbia jest państwem demokratycznym, od ponad 40 lat borykającym się z wojną domową. Kraj ten zamieszkuje ok. 42 mln obywateli, nękanych przez komunistyczne oddziały partyzanckie i grupy mafijne. Z powodu konfliktu zbrojnego w Kolumbii żyje około 4 mln ludzi przesiedlonych, w brutalny sposób pozbawionych dobytku całego życia. Kraj ten kojarzy się z przemytem narkotyków i przemocą dokonywaną […]

Więcej

Gdzie byliście, gdy nas mordowano?

Ks. Jerzy Limanówka SAC, prezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl, przebywał w grudniu 2008 r. w Rwandzie i Demokratycznej Republice Konga. Celem jego podróży było odwiedzenie pallotyńskich placówek misyjnych, a szczególnie zapoznanie z sytuacją ludności kongijskiej, udręczonej wojną domową w regionie Północnego Kiwu. Wstrząsające doświadczenia z tej podróży są świadectwem ofiarnej pracy polskich […]

Więcej

PALLOTYŃSKA FUNDACJA MISYJNA “Salvatti.pl”

W 2008 r. przy Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym powstała Fundacja Misyjna Salvatti.pl. Nazwa fundacji nawiązuje do nazwisk Jakuba Salvatiego, rzymskiego kupca i św. Wincentego Pallottiego, założyciela pallotynów. Kupiec pomagał Pallotiemu w zgromadzeniu środków finansowych przeznaczonych na wsparcie kościoła chaldejskiego. Następnie stał się skutecznym kwestarzem środków na charytatywną działalność Kościoła i szczytne cele misyjne. Czerpiąc z tego wzoru zaangażowania Fundacja […]

Więcej

RWANDA/KONGO – Jednanie umęczonych narodów

Regia Świętej Rodziny jest jednostką Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego na terenie Rwandy i Demokratycznej Republiki Konga. 54 członków po wieczystych ślubach i 40 młodych ludzi będących w trakcie formacji świętuje 35. rocznicę założenia misji. W czerwcu reprezentanci Regii uczestniczyli w Kongresie Miłosierdzia Bożego w Rzymie. To doświadczenie zdynamizuje naszą pracę misyjną w tym regionie Afryki, gdzie od dziesięciu lat staramy […]

Więcej

BARBADOS – W wirze pracy apostolskiej

Tym, co najbardziej pomaga nam w początkowym okresie pobytu na nowej placówce, jest niekłamana radość z naszego przybycia. Ciągle słyszymy powtarzane jak refren słowa: „Dziękujemy, że przyjechaliście do nas.” Powoli odkrywamy, że tutejszy młody Kościół jest dość zaniedbany, ponieważ nieliczni pracujący dotychczas księża nie byli w stanie odpowiedzieć na ogromne potrzeby zróżnicowanej grupy miejscowych katolików. Od samego początku […]

Więcej

Słowacja pożegnała słowiańskiego Papieża

Opuszczone flagi państwowe do połowy masztu na wszystkich rządowych budynkach, czarne wstążeczki przypięte do ubrań, transmisja pogrzebu na trzech telewizyjnych kanałach, muzyka poważna w radiu oraz tysiące wiernych przy wielkich telebimach i telewizorach w domach – tak Słowacy żegnali słowiańskiego Papieża. Chociaż oficjalna żałoba nie została ogłoszona, to jednak Słowacja godnie przeżywała dzień pogrzebu Jana Pawła II. Telewizja publiczna, […]

Więcej

“Jak przyjadę do Rwandy, to cię poznam”

Było to w kwietniu 1980 r. podczas audiencji na Placu św. Piotra, kiedy krzyczałem z całym tłumem. On podszedł do mnie i mi odpowiedział: „poznam Cię kiedyś”. Wybór Ojca Świętego na Stolicę Piotrową zastał mnie w Afryce, w Rwandzie, w podmiejskiej parafii Masaka. O jego śmierci dowiedziałem się będąc we Władywostoku w dawnej parafii katedralnej. Jaki wpływ na mnie wywarł Jan Paweł II? Uczył […]

Więcej
W tym spojrzeniu było wszystko

W tym spojrzeniu było wszystko

    „Świecą ciała twego jest oko twoje. Jeśliby oko twe było szczere, wszystko ciało twe świetne będzie.” (Łk 11,34, przekład J. Wujka)  Zacytowałem ten wiersz z Ewangelii Łukaszowej z dwóch powodów.   Pierwszym jest moje przekonanie, że jednym z największych wkładów Jana Pawła II w rozwój myśli chrześcijańskiej jest jego teologia ciała. Dopiero zaczyna […]

Więcej