Benedykt XVI: Pieniądze ze zbrojeń – na rozwój

Przesłanie Benedykta XVI do uczestników seminarium o rozbrojeniu Rozwoju nie można ograniczać wyłącznie do wzrostu ekonomicznego. Winien on obejmować wymiar moralny i duchowy, a jednocześnie kierować się solidarnością względem ludzi i narodów. Zwraca na to uwagę Papież w przesłaniu do uczestników kończącego się 12 kwietnia w Rzymie międzynarodowego seminarium pt.: „Rozbrojenie, rozwój i pokój – perspektywy powszechnego rozbrojenia”. Dwudniowe spotkanie zorganizowała Papieska […]

Więcej

Benedykt XVI: Boże Miłosierdzie kluczem do zrozumienia pontyfikatu Jana Pawła II (homilia)

„Jan Paweł II posiadał nadzwyczajną wrażliwość duchową i mistyczną. Wystarczyło przyjrzeć mu się na modlitwie. Dosłownie zanurzał się w Bogu i wydawało się, że wszystko poza tym, w owych chwilach, traciło znaczenie. Podczas sprawowania liturgii przykładał wielką uwagę do dokonującego się misterium” – mówił Benedykt XVI w czasie Eucharystii sprawowanej za Jana Pawła II. Wskazał, że całe życie Karola Wojtyły […]

Więcej

Orędzie Ojca Świętego na XLV Światowy Dzień Modlitw o Powołania

„Powołania w służbie Kościoła misyjnego” Drodzy bracia i siostry! 1. Na Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który będziemy celebrować 13 kwietnia 2008 roku, wybrałem temat: Powołania w służbie Kościoła misyjnego. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus zlecił Apostołom następującą misję: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19), zapewniając […]

Więcej
BENEDYKT XVI: Powołania w służbie Kościoła misyjnego

BENEDYKT XVI: Powołania w służbie Kościoła misyjnego

Światowy Dzień Modlitw o Powołania – 13 kwietnia 2008 r. „Aby Kościół mógł kontynuować Chrystusową misję i aby światu nie zabrakło ewangelizatorów, we wspólnotach chrześcijańskich konieczne jest stałe wychowywanie dzieci i dorosłych do wiary. Tylko na glebie właściwie kultywowanej duchowo mogą zakwitnąć powołania do kapłaństwa służebnego i do życia konsekrowanego” Benedykt XVI zwraca na to uwagę w opublikowanym 22 lutego 2008 r., […]

Więcej
BENEDYKT XVI: Powołania w służbie Kościoła misyjnego

BENEDYKT XVI: Powołania w służbie Kościoła misyjnego

Światowy Dzień Modlitw o Powołania – 13 kwietnia 2008 r. „Aby Kościół mógł kontynuować Chrystusową misję i aby światu nie zabrakło ewangelizatorów, we wspólnotach chrześcijańskich konieczne jest stałe wychowywanie dzieci i dorosłych do wiary. Tylko na glebie właściwie kultywowanej duchowo mogą zakwitnąć powołania do kapłaństwa służebnego i do życia konsekrowanego” Benedykt XVI zwraca na to uwagę w opublikowanym 22 lutego 2008 r., […]

Więcej

Orędzie na Wielki Post 2008

  „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8, 9)   1. Wielki Post każdego roku stwarza nam opatrznościową okazję do refleksji nad sensem i wartością naszego życia chrześcijańskiego i pobudza nas do odkrywania miłosierdzia Bożego, abyśmy sami z kolei stawali się bardziej miłosierni względem braci. W okresie […]

Więcej

Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2008

Jałmużna to konkretna pomoc bliźniemu w potrzebie, a zarazem praktyka ascetyczna o głębokim znaczeniu duchowym. Pomaga przezwyciężać stale grożącą pokusę ubóstwiania bogactw materialnych. Uczy jednocześnie dzielić się z innymi tym, co dzięki Bożej dobroci posiadamy – czytamy w zaprezentowanym 29 stycznia w Watykanie orędziu na zaczynający się już za tydzień […]

Więcej