Homila Jana Pawła II – Konsekracja sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (2002)

Homila Jana Pawła II – Konsekracja sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (2002)

O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże,Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może,Największy przymiocie Boga Wszechmocnego,Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego(Dzienniczek, 951).   Umiłowani Bracia i Siostry! 1. Powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa św. Faustyny, by wraz z nią i z wami wszystkimi wielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego […]

Więcej