Ad Gentes: Dekret o działalności misyjnej Kościoła

WSTĘP DM 1. Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był „powszechnym sakramentem zbawienia”, usiłuje głosić Ewangelię wszystkim ludziom z najgłębszej potrzeby własnej katolickości oraz z nakazu swego Założyciela. Sami bowiem Apostołowie, na których Kościół został założony, idąc w ślady Chrystusa, „głosili słowo prawdy i rodzili Kościoły”. A zadaniem ich następców jest nieustannie prowadzić to dzieło, aby „nauka Boża […]

Więcej

Benedykt XVI: Pieniądze ze zbrojeń – na rozwój

Przesłanie Benedykta XVI do uczestników seminarium o rozbrojeniu Rozwoju nie można ograniczać wyłącznie do wzrostu ekonomicznego. Winien on obejmować wymiar moralny i duchowy, a jednocześnie kierować się solidarnością względem ludzi i narodów. Zwraca na to uwagę Papież w przesłaniu do uczestników kończącego się 12 kwietnia w Rzymie międzynarodowego seminarium pt.: „Rozbrojenie, rozwój i pokój – perspektywy powszechnego rozbrojenia”. Dwudniowe spotkanie zorganizowała Papieska […]

Więcej

Benedykt XVI: Boże Miłosierdzie kluczem do zrozumienia pontyfikatu Jana Pawła II (homilia)

„Jan Paweł II posiadał nadzwyczajną wrażliwość duchową i mistyczną. Wystarczyło przyjrzeć mu się na modlitwie. Dosłownie zanurzał się w Bogu i wydawało się, że wszystko poza tym, w owych chwilach, traciło znaczenie. Podczas sprawowania liturgii przykładał wielką uwagę do dokonującego się misterium” – mówił Benedykt XVI w czasie Eucharystii sprawowanej za Jana Pawła II. Wskazał, że całe życie Karola Wojtyły […]

Więcej

Spotkanie kultur szansą dla ewangelizacji

W dniach 26-27 marca w Rzymie odbyła się z inicjatywy Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej międzynarodowa konferencja poświęcona wychowaniu międzykulturowemu oraz pluralizmowi religijnemu. Wziął w niej udział ks. Marian Nowak, dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL, którego zapytaliśmy, na ile podjęta podczas konferencji tematyka jest również problemem wychowania katolickiego w Polsce. Ks. M. Nowak: Na terenie Polski mieszkają przedstawiciele innych kultur, […]

Więcej

Kard. Arinze o nadużyciach liturgicznych w Afryce

Przed pokusą postawy „wielebnego showmana” ostrzegł afrykańskich księży kard. Francis Arinze. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podczas niedawnej wizyty w Kenii był gościem Katolickiego Uniwersytetu Wschodniej Afryki w Nairobi. Poruszył tam problem nadużyć liturgicznych zdarzających się na Czarnym Lądzie. Zdaniem nigeryjskiego purpurata błędy wynikają z jednej strony z pragnienia poklasku i popularności, a z drugiej strony […]

Więcej
Homila Jana Pawła II – Konsekracja sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (2002)

Homila Jana Pawła II – Konsekracja sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (2002)

O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże,Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może,Największy przymiocie Boga Wszechmocnego,Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego(Dzienniczek, 951).   Umiłowani Bracia i Siostry! 1. Powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa św. Faustyny, by wraz z nią i z wami wszystkimi wielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego […]

Więcej

Historia teologii w Ameryce Łacińskiej

Po 25 latach Fakultet Teologiczny Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie zakończył opracowywanie historii teologii w Ameryce Łacińskiej. Czterotomowe dzieło liczy ponad 3,5 tys. stron i obejmuje okres od 1493 do 2001 r. Projekt opracowania historii teologii w Ameryce Łacińskiej zrodził się w 1984 r., kiedy Jan Paweł II otworzył okres akademickiej […]

Więcej

Nota doktr. o zasadach dogmatycznych ważności Chrztu św.

  Tylko chrzest udzielany w imię Trójcy Świętej, a więc z wymienieniem imion trzech Osób Boskich, jest ważny w Kościele katolickim – przypomina Kongregacja Nauki Wiary.   29 lutego ogłosiła ona notę zawierającą odpowiedzi na dwa pytania dotyczące ważności Chrztu. Kongregacja stwierdziła, że nie jest ważny chrzest udzielany z wypowiedzeniem […]

Więcej

O zasadach dogmatycznych ważności Chrztu św.

Tylko chrzest udzielany w imię Trójcy Świętej, a więc z wymienieniem imion trzech Osób Boskich, jest ważny w Kościele katolickim – przypomina Kongregacja Nauki Wiary. 29 lutego ogłosiła ona notę zawierającą odpowiedzi na dwa pytania dotyczące ważności Chrztu. Kongregacja stwierdziła, że nie jest ważny chrzest udzielany z wypowiedzeniem takich tytułów […]

Więcej

Watykan: „Misje ad gentes, a religie” (cz. 2)

Watykan (Fides): Za „L’Osservatore Romano” publikujemy przemówienie Sekretarza Kongregacji ds. Nauki Wiary, abp. Angelo Amato podczas inauguracji Roku Akademickiego 2007/08 w instytucie Teologicznym w Asyżu.  „Deklaracja Dominus Jezus, a religie” abp. Angelo Amato, Sekretarz Kongregacji Nauki Wiary , cz. II Po 10 latach nadal aktualna jest wypowiedź międzynarodowej Komisji Teologicznej, […]

Więcej