Watykan: „Misje ad gentes, a religie” (cz. 1)

Watykan (Fides): Za „L’Osservatore Romano” publikujemy przemówienie Sekretarza Kongregacji ds. Nauki Wiary, abp. Angelo Amato podczas inauguracji Roku Akademickiego 2007/08 w instytucie Teologicznym w Asyżu.  W roku 1990 Sługa Boży Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio podkreślił, iż misja, jaką Chrystus powierzył Kościołowi nie została wypełniona do końca, lecz […]

Więcej

PEŁNY TEKST NOTY nt. EWANGELIZACJI

  NOTA DOKTRYNALNA KONGRAGACJI NAUKI WIARY     na temat pewnych aspektów ewangelizacji           I. Wprowadzenie           1. Posłany przez Ojca, aby głosić Ewangelię, Jezus Chrystus wezwał wszystkich ludzi do nawrócenia i do wiary (por. Mk 1, 14-15), zaś po swoim zmartwychwstaniu […]

Więcej

Orędzie Ojca Świętego na XLV Światowy Dzień Modlitw o Powołania

„Powołania w służbie Kościoła misyjnego” Drodzy bracia i siostry! 1. Na Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który będziemy celebrować 13 kwietnia 2008 roku, wybrałem temat: Powołania w służbie Kościoła misyjnego. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus zlecił Apostołom następującą misję: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19), zapewniając […]

Więcej
BENEDYKT XVI: Powołania w służbie Kościoła misyjnego

BENEDYKT XVI: Powołania w służbie Kościoła misyjnego

Światowy Dzień Modlitw o Powołania – 13 kwietnia 2008 r. „Aby Kościół mógł kontynuować Chrystusową misję i aby światu nie zabrakło ewangelizatorów, we wspólnotach chrześcijańskich konieczne jest stałe wychowywanie dzieci i dorosłych do wiary. Tylko na glebie właściwie kultywowanej duchowo mogą zakwitnąć powołania do kapłaństwa służebnego i do życia konsekrowanego” Benedykt XVI zwraca na to uwagę w opublikowanym 22 lutego 2008 r., […]

Więcej
BENEDYKT XVI: Powołania w służbie Kościoła misyjnego

BENEDYKT XVI: Powołania w służbie Kościoła misyjnego

Światowy Dzień Modlitw o Powołania – 13 kwietnia 2008 r. „Aby Kościół mógł kontynuować Chrystusową misję i aby światu nie zabrakło ewangelizatorów, we wspólnotach chrześcijańskich konieczne jest stałe wychowywanie dzieci i dorosłych do wiary. Tylko na glebie właściwie kultywowanej duchowo mogą zakwitnąć powołania do kapłaństwa służebnego i do życia konsekrowanego” Benedykt XVI zwraca na to uwagę w opublikowanym 22 lutego 2008 r., […]

Więcej

Powołanie misyjne Świeckich w Kościele

Głoszenie Radosnej Nowiny o Jezusie Chrystusie zostało powierzone całej wspólnocie Kościoła, wszystkim jej członkom, którzy zależnie od swojej roli w społeczeństwie posługiwać się będą różnymi instrumentami ewangelizacyjnymi. Osoby konsekrowane są świadome ogromnego wkładu osób świeckich w budowanie wspólnoty Kościoła oraz faktu, iż w dziele ewangelizacji nie pozostają sami, lecz wspierani […]

Więcej

Orędzie na Wielki Post 2008

  „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8, 9)   1. Wielki Post każdego roku stwarza nam opatrznościową okazję do refleksji nad sensem i wartością naszego życia chrześcijańskiego i pobudza nas do odkrywania miłosierdzia Bożego, abyśmy sami z kolei stawali się bardziej miłosierni względem braci. W okresie […]

Więcej

Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2008

Jałmużna to konkretna pomoc bliźniemu w potrzebie, a zarazem praktyka ascetyczna o głębokim znaczeniu duchowym. Pomaga przezwyciężać stale grożącą pokusę ubóstwiania bogactw materialnych. Uczy jednocześnie dzielić się z innymi tym, co dzięki Bożej dobroci posiadamy – czytamy w zaprezentowanym 29 stycznia w Watykanie orędziu na zaczynający się już za tydzień […]

Więcej

Wywiad dotyczący Noty nt. ewangelizacji

Celem opublikowanej “Noty doktrynalnej nt. niektórych aspektów ewangelizacji” jest “ponowne odkrycie misji oraz uzasadnienie pilnej potrzeby ewangelizacji wszystkich narodów” – powiedział w wywiadzie dla Radia Watykańskiego sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, abp Angelo Amato . RV: W Kościele nie kwestionuje się potrzeby głoszenia Ewangelii, zarówno na ziemiach tradycyjnie już chrześcijańskich, jak […]

Więcej

Nowy dokument o ewangelizacji

„Nota doktrynalna o niektórych aspektach ewangelizacji” to datowany 3 grudnia 2007 r. dokument Kongregacji Nauki Wiary, zaprezentowany 14 grudnia w watykańskim biurze prasowym. Przedstawili go: szef dykasterii, która ją wydała – kard. William Joseph Levada oraz jej sekretarz abp Angelo Amato. Ponadto sytuację misyjną w Afryce i Azji ukazali dwaj […]

Więcej