Modlitwa Patronatu Misyjnego

Modlitwa Patronatu Misyjnego

  Modlę się, Panie, za misjonarzy,którzy zostawili swój dom,rodzinę, przyjaciółi poszli służyć innym,by mówić i świadczyć o Tobie. Daj im, Panie, wielką wiaręi miłość taką, by ochotniei wytrwale znosili trudykażdego misjonarskiego dnia. Spraw, aby ci,do których zostali posłani,uwierzyli ich słowomi odczytali w nich Twoją obecność. Mnie natomiast umacniajwe wspieraniu ichi wypraszaniu nowych robotnikówna żniwo Twoje. Amen MISJONARZE PALLOTYNI PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA STOWARZYSZENIA […]

Więcej