Kościół misyjny, świadek miłosierdzia. Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2016

Drodzy Bracia i Siostry! Przeżywany przez Kościół Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rzuca szczególne światło również na Światowy Dzień Misyjny 2016: zaprasza nas do spojrzenia na misję ad gentes jako wspaniałe, ogromne dzieło miłosierdzia, zarówno co do ducha jak i co do ciała. W istocie w tym Światowym Dniu Misyjnym wszyscy jesteśmy zaproszeni […]

Więcej

Orędzie papieża Franciszka na Światową Niedzielę Misyjną 2014 – wezwaniem do powrotu do źródeł chrześcijańskiej radości

„Światowa Niedziela Misyjna stanowi dla wiernych różnych kontynentów szczególną okazję, aby poprzez modlitwę i konkretne gesty solidarności wspierać młode Kościoły w krajach misyjnych”, napisał na wstępie swojego przesłania na Światową Niedzielę Misyjną 2014 papież Franciszek. Ojciec Święty podkreślił pilną potrzebę misji ad gentes z udziałem wszystkich członków Kościoła, którzy zostali […]

Więcej
Drodzy Przyjaciele Misji

Drodzy Przyjaciele Misji

84. Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną, w tym roku przypada 24 października i jest obchodzony pod hasłem Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji. Z tej okazji pragnę przekazać Wam serdeczne wyrazy wdzięczności za współpracę w pallotyńskim dziele ewangelizacji i za wszystkie ofiary, jakimi umacniacie naszą posługę w krajach misyjnych i reewangelizowanych. Bóg zapłać za wszelkie dary duchowe […]

Więcej
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2010 r.

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2010 r.

Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji Drodzy bracia i siostry! Październikowe obchody Światowego Dnia Misyjnego stanowią dla wspólnot diecezjalnych i parafialnych, instytutów życia konsekrowanego, ruchów kościelnych i dla całego ludu Bożego okazję do odnowionego zaangażowania w głoszenie Ewangelii i nadania działalności duszpasterskiej głębszego rozmachu misyjnego. To doroczne spotkanie zachęca nas do głębszego przeżywania spotkań liturgicznych i katechetycznych, […]

Więcej
PALLOTYŃSKA NIEDZIELA MISYJNA, 3 października 2010 r.

PALLOTYŃSKA NIEDZIELA MISYJNA, 3 października 2010 r.

Drodzy bracia i siostry! Stoimy u progu XX Zebrania Generalnego. Jego zasadniczym i głównym tematem jest misyjność. Ten temat podejmuje też Pallotyńska Niedziela Misyjna. Z tego powodu zapraszam Was niniejszym pismem, do wspólnotowego i osobistego radosnego świętowania życia na naszych misjach pallotyńskich. W tym roku Pallotyńska Niedziela Misyjna będzie obchodzona 3 października.Pozwólmy się dotknąć Duchowi Świętemu i podejmijmy z jeszcze […]

Więcej

Niedziela Misyjna 2009 – komentarz

Komentarz do Orędzia papieża Benedykta XVI na Światową Niedzielę Misyjną 2009 r. „Rzeczywistym posłannictwem Kościoła jest niesienie narodom, podążającym drogą do Boga, światła Ewangelii, aby w Nim znalazły swoje urzeczywistnienie i spełnienie. Powinniśmy kierować się pragnieniem i gorliwością niesienia narodom światła Chrystusowego, aby zjednoczyły się w jedną rodzinę ludzką, z Bogiem, kochającym […]

Więcej
Niedziela Misyjna 2008

Niedziela Misyjna 2008

              NIEDZIELA MISYJNA, 19 PAŹDZIERNIKA 2008 R. Nowi ludzie dla nowego świata Drodzy bracia i siostry! Z okazji Światowego Dnia Misyjnego chciałbym was zachęcić do refleksji nad wciąż pilną potrzebą głoszenia Ewangelii również w naszych czasach. Zadanie misyjne nadal jest absolutnym priorytetem dla wszystkich ochrzczonych, powołanych do tego, by byli „sługami i apostołami Jezusa Chrystusa” na początku tego […]

Więcej