Papieska Intencja Ewangelizacyjna, luty 2017

Papieska Intencja Ewangelizacyjna, luty 2017

Aby było więcej okazji do dialogu i spotkań pomiędzy chrześcijanami i ludami Azji. 7 lutego w Osace odbędzie się uroczystość beatyfikacji Justo Takayama Ukona (1552-1615). Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczyć będzie prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato, a całość transmitować będzie japońska telewizja. Wśród wielu świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego […]

Więcej

Papieska Intencja Ewangelizacyjna, styczeń 2017

Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Więcej

Papieska Intencja Ewangelizacyjna, grudzień 2016

Aby narody Europy na nowo odkryły piękno, dobro i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją. Wielkie dzieło pallotyńskich misji zależy nie tylko od wysiłku kapłanów, którzy poświęcili ewangelizacji całe swoje życie. Każdy z nas może uczestniczyć w działalności apostolskiej. Sposobów jest wiele: ofiarowanie modlitwy, codziennych trudności, cierpień oraz […]

Więcej

Papieska Intencja Ewangelizacyjna, listopad 2016

Aby w parafiach kapłani i osoby świeckie współpracowali w służbie wspólnoty, nie poddając się pokusie zniechęcenia. Agencja Fides, organ prasowy Kongregacji Ewangelizacji Narodów, opublikowała dane statystyczne dotyczące działalności misyjnej Kościoła katolickiego. Informacje pochodzą z ostatniego Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego i zawierają dane, aktualne na dzień 31 grudnia 2014 r. Statystyki […]

Więcej

Kościół misyjny, świadek miłosierdzia. Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2016

Drodzy Bracia i Siostry! Przeżywany przez Kościół Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rzuca szczególne światło również na Światowy Dzień Misyjny 2016: zaprasza nas do spojrzenia na misję ad gentes jako wspaniałe, ogromne dzieło miłosierdzia, zarówno co do ducha jak i co do ciała. W istocie w tym Światowym Dniu Misyjnym wszyscy jesteśmy zaproszeni […]

Więcej

Papieska intencja ewangelizacyjna, październik 2016

Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii. „Dziękujemy Bogu za ten wielki dar dla Kościoła katolickiego w Laosie: cieszymy się z trzech nowych kapłanów, którzy będą służyć małej wspólnocie katolickiej w naszym kraju”, powiedział podczas uroczystości święceń kapłańskich Paul Lattana Sunthona, Augustina […]

Więcej
Papieska Intencja Misyjna, wrzesień 2016 r.

Papieska Intencja Misyjna, wrzesień 2016 r.

Aby chrześcijanie, uczestnicząc w sakramentach i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej. „Istnieje pilna konieczność współpracy z innymi chrześcijańskimi wyznaniami w dziele tłumaczenia Biblii na języki afrykańskie”, powiedział przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Afryki Południowej abp Stephen Brislin z Kapsztadu podczas seminarium naukowego poświęconego tematyce biblijnej. […]

Więcej
Papieska Intencja Misyjna, lipiec 2016

Papieska Intencja Misyjna, lipiec 2016

Aby Kościół Ameryki Łacińskiej i Karaibów poprzez misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowioną siłą i zapałem. „Potrzebujemy teraz konkretnych działań, które będą świadczyć o skuteczności podpisanego dokumentu. Kolumbijczycy pragną przekonać się, że umowy pokojowe nie są jedynie aktem symbolicznym, ale wnoszą w ich życie pozytywne zmiany”, powiedział przewodniczący Kolumbijskiej Konferencji […]

Więcej
Papieska Intencja Misyjna, czerwiec 2016 r.

Papieska Intencja Misyjna, czerwiec 2016 r.

Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotkali formatorów, którzy żyją radością Ewangelii i przygotują ich z mądrością do ich przyszłej misji. Podobnie jak Bartymeusz wszyscy w pewnym sensie jesteśmy ślepcami i żebrakami. Potrzebujemy Chrystusa. Potrzebujemy wiary w jego miłość, która wyprowadza nas z głębokich ciemności i przywraca wzrok”, powiedział kard. Fernando […]

Więcej