Chile: Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny 2019

Santiago (Fides) – 6 sierpnia rozpoczęło się w Seminarium Duchownym San Rafael w Vásquez (Chile) sympozjum misyjne, wpisujące się w program przygotowań do obchodów Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego 2019.

Z biuletynu chilijskiej Konferencji Biskupów wynika, iż spotkanie, w którym uczestniczą osoby duchowne, zakonne i świeckie ma służyć wypracowaniu programów , w ramach których wspólnoty chilijskiego Kościoła realizować będą powołanie do bycia misjonarzami, zaangażowanymi w dzieło permanentnych misji Kościoła. W tym celu uczestnicy sympozjum dokonają dokładnej analizy sytuacji Kościoła i społeczeństwa chilijskiego z perspektywy misyjnej. Kolejnym krokiem będzie udzielenie konkretnych odpowiedzi na wyzwania, jakie przed chilijskimi katolikami stawia współczesny świat i. Jak zaznaczają moderatorzy spotkań tematycznych wyzwania te dotyczą odnowy duszpasterskiej i misyjnej, o której mowa w Dokumencie z Aparecida oraz pilnej potrzeby budzenia wśród wiernych poczucia odpowiedzialności za misje.
Punktem kulminacyjnym sympozjum będzie prezentacja dokumentu pod tytułem „Misyjna animacja duszpasterska (2019), opublikowanego przez Komisję ds. Misji przy Episkopacie Chile. Jest to pierwszy tego typu dokument Episkopatu Chile poświęcony praktycznej stronie duszpasterstwa misyjnego w chilijskim Kosciele.

(Fides, 2/8/2019)