Chile: Obchody Krajowego Dnia Młodych Misjonarzy

22 lipca br. pod hasłem „Kościół Misyjny z Pauliną Jaricot” obchodzono w Chile Dzień Młodych Misjonarzy (JOMIS). JOMIS obecne jest w wielu diecezjach kraju i skupia młodych ludzi pragnących nieść Ewangelię Chrystusową aż po krańce świata. Grupy młodych misjonarzy należące do Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary pragną poprzez modlitwę i życie wspólnotowe być widocznymi i wiarygodnymi świadkami obecności Jezusa Chrystusa w swoich wspólnotach. „Postać Pauliny Jaricot budzi zainteresowanie młodych ludzi i jest źródłem zachęty do poszukiwania nowych dróg realizacji misji Kościoła”, czytamy w oświadczeniu organizatorów imprezy.

Paulina Jaricot wyróżniała trzy filary wiary chrześcijańskiej:

    • stałą modlitwę (adoracja Eucharystii, nabożeństwo różańcowe
    • finansową solidarność z dziełem szerzenia wiary poprzez kolektę w Światową Niedzielę misyjną
    • drogę duchową

Fides, 20.07.2010 r.