Chrześcijanie na misjach – współpraca a nie konkurencja

O konieczności współpracy między różnymi Kościołami chrześcijańskimi na misjach rozmawiano dziś w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli księża: katolicki i luterański oraz przedstawiciele MSZ, którzy mówili o projektach rozwojowych realizowanych w świecie także przy współpracy z misjonarzami. Debata odbyła się z okazji trwającego właśnie Tygodnia Misyjnego. Podczas spotkania w Muzeum Etnograficznym, zatytułowanego „Misje – konkurencja czy współpraca”, przedstawiciele Kościołów podkreślali zgodnie, że w warunkach misyjnych nie rozważają różnic doktrynalnych lecz starają się nieść Ewangelię ludziom, którzy jej nie znają.

Przyznali przy tym, że z działalnością ściśle ewangelizacyjną wiąże się konkretna pomoc misjonarzy na rzecz lokalnej ludności, a więc budowanie szkół, dróg, ośrodków charytatywnych, szpitali itp.

„Każda pomoc jest podniesieniem konkretnego człowieka lub grypy osób” – podkreślił ks. dr hab. Jarosław Różański, kierownik Katedry Misjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dodał, że taka działalność jest bezpośrednio związana z dawaniem świadectwa Ewangelii i realizacją przykazania miłości bliźniego.

Z kolei ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Centrum, Ewangelizacji i Misji Kościoła ewangelicko-augsburskiego zwracał uwagę, że w warunkach misyjnych łatwiej jest się luteranom i katolikom „dogadać” aniżeli w Polsce. „W mniejszości możemy czuć się razem” – dodał.

Choć Kościoły prowadzą na misjach działalność na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot, to w żadnym razie nie wypacza to misji ewangelizacyjnej – podkreślali obydwaj duchowni zaznaczając, że w żadnym razie nie uprawiają prozelityzmu. „Od czasów Jezusa istnieje nurt bardzo konkretnej pomocy materialnej na rzecz bliźniego i jest to po prostu integralna część działalności misyjnej” – podkreślił ks. Różański.

Zdaniem katolickiego duchownego, zwłaszcza w warunkach misyjnych należy działać na rzecz współpracy między chrześcijanami z różnych Kościołów, ale także prowadzić współpracę międzyreligijną, której celem jest poprawa losu najbardziej potrzebujących.

Ks. Różański wspomniał też z uznaniem o prowadzonej przez MSZ działalności na rzecz pomocy wielu krajom w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Niektóre projekty prowadzone są przy współpracy z polskimi misjonarzami. Podkreślił, że w celu zmniejszania „oceanu biedy” we współczesnym świecie ważna jest każda pomoc, stąd istotne są wszelkie inicjatywy prowadzone ponad światopoglądami, ideologiami i religiami.

Spotkanie „Misje – konkurencja czy współpraca” zorganizowała w związku z trwającym obecnie Tygodniem Misyjnym Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl. Prezes Fundacji ks. Jerzy Limanówka wyraził nadzieję, że także w działalności na rzecz krajów misyjnych Kościoły, rządy i organizacje pielęgnować będą ducha współpracy a nie konkurencji.

Fundacja zamierza rozwinąć cykl debat na temat wyzwań, jakie stawia przed światem sytuacja krajów misyjnych. Kolejna debata planowana jest na początek grudnia a jej temat nawiązywać będzie do obchodzonego 1 grudnia Światowego Dnia Walki z AIDS.

na podst. KAI, 26.10.2010 r.