Czuwanie PUM 2016

100-lecie Papieskiej Unii Misyjnej zgromadziło wiele osób na sesji misjologicznej i czuwaniu na Jasnej Górze – byli także członkowie Grupy Misyjnej Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Wydarzenie to odbywało się w dniach 3-4 grudnia 2016 r. Organizatorem spotkania była Papieska Unia Misyjna. 

Sesja misjologiczna rozpoczęła się Eucharystią sprawowaną pod przewodnictwem J. E. ks. abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Miała ona miejsce o godzinie 14:00 w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Następnie zgromadzeni udali się do sali o. Kordeckiego, gdzie wysłuchali następujących prelekcji:

 Od chrztu do misji  ks. prof. Marek Tatar,

 O aktualnych wyzwaniach stojących przed Papieską Unią Misyjną  J. E. ks. abp Henryk Hoser SAC,

 Miłosierdzie drogą do świętości misjonarza  ks. prof. Stanisław Urbański.

Po przybliżenie tematów nastąpiło przedstawienie Papieskiej Unii Misyjnej i jej zadań, oraz prezentacja książki o bł. Pawle Manna. O 19:30 była możliwość wysłuchania świadectwa misjonarza z Argentyny – o. Juana Carlosa Arayana IMC

Czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej i Róż Żywego Różańca rozpoczęło się Apelem Jasnogórskim. Wieczornej modlitwie przewodniczyl ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych. Obecni byli także J. E. abp Salvatore Pennacchio – nuncjusz apostolski w Polsce, oraz J. E. abp Wacław Depo – metropolita częstochowski. Zaraz po niej misjonarze i przyjaciele misji modlili się różańcem w różnych językach, rozważając tajemnice radosne. Kwadrans po 22 rozpoczęło się poznawanie przyszłych misjonarzy z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W tym miejscu przygotowuje się do wyjazdu misyjnego 19 osób, w tym 10 księży, kleryk, osoba swiecka oraz 7 sióstr zakonnych. Będą oni głosili Dobrą Nowinę m. in. w Peru, RPA, Kongo i Boliwii. W CFM przygotowuje się do pracy misyjnej także pallotyn – ks. Andrzej Tekieli SAC. Następnie przyszli misjonarze prowadzili Najświętszego Sakramentu. W rozważaniach przytoczyli słowa papieża Franciszka, który zachęcał do działania misyjnego mówiąc, że On [Jezus] Cię nauczy wychodzenia z siebie, by patrzeć na innych z miłością

O północy ponownie zabrzmiał dzwonek wieszczący rozpoczęcie Najświętszej Ofiary. Koncelebrze przewodniczył J. E. abp Salvatore Pennacchio. Obecny był także ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. W homilii Nuncjusz wskazywał na Maryję, która jest wzorem dla każdego należącego do Papieskiej Unii Misyjnej, na Jana Chrzciciela i jego misyjny zapał.

By zrealizować zbawczy plan, wszechmogący Ojciec posłał swojego Syna Jednorodzonego, a Jego Syn posłał Apostołów i uczniów “aż na krańce świata”, a uczniowie przekazali nam wszystkim – biskupom, kapłanom, konsekrowanym i świeckim – to posłanie: “ Idźcie i goście!”. Na zakończenie Liturgii, abp Pennacchio udzielił wszystkim papieskiego błogosławieństwa

– mówił przedstawiciel papieża. 

Po Mszy świętej był czas na modlitwę w ciszy. Około pół godziny przed 2:00 rozpoczęło się nabożeństwo za wstawiennictwem bł. Pawła Manny i modlitwa dziękczynna za PUM. Prowadzacy, przybliżając nauczanie błogosławionego, podali fundamenty powołania misyjnego podane przez o. Mannę. Są one nastepujace:

1. Jezus Chrystus jest centrum powołania misyjnego

2. Życie wewnętrzne to prawdziwa podstawa misyjnego powołania

3. Duch poświęcenia umocnieniem powołania misyjnego

4. Powołanie misyjne to akt wiary

5. Powołanie misyjne to akt odwagi

6. Powołanie misyjne to ofiara miłości.

Podczas nabożeństwa miało miejsce uroczyste przyjęcie kandydatów do Papieskiej Unii Misyjnej, w tym alumnów pallotyńskiego seminarium: al. Szymona Pakuły SAC, al. now. Andrzeja Chołuja oraz al. now. Pawła Kozłowskiego.

 

Ostatnimi wspólnymi modlitwami tegorocznego czuwania były różaniec (tajemnice chwalebne) oraz Jutrznia. Na zakończenie, ks. Maciej Będziński – sekretarz krajowy PDRW i PDPA, poprowadził Akt zawierzenia Matce Bożej.

al. Dominik Gaładyk SAC | 2016-12-04