deklaracja Adopcji Serca

DEKLARACJA – ADOPCJA SERCA

 deklaracja Adopcji SercaAby przystąpić do programu Adopcji Serca należy wypełnić elektroniczną deklarację i wysłać ją. Można również pobrać i wydrukować deklarację do druku, którą po kompletnym wypełnieniu i złożeniu własnoręcznego podpisu prosimy przesłać na nasz adres.

Wysokość miesięcznej składki w ramach Adopcji Serca wynosi równowartość 16 EUR (w tym  1 EUR na koszty administracyjne), co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę ok. 70 zł. Okres oczekiwania na przydzielenie dziecka liczy się od momentu dokonania pierwszej wpłaty na jedno z poniżej zamieszczonych kont, a nie od dnia wysłania deklaracji.

NUMERY KONT BANKOWYCH ADOPCJI SERCA:

Nr konta PLN:
80 1020 1026 0000 1902 0242 0461

Nr konta EUR:
35 1020 1042 0000 8602 0018 8615

Dla ofiarodawców Adopcji Serca z zagranicy:

IBAN (BIC) PL80 1020 1026 0000 1902 0242 0461 (wpłaty w PLN)
Bank PKO BP S.A. II O/Warszawa, kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW

IBAN (BIC) PL35 1020 1042 0000 8602 0018 8615 (wpłaty w EUR)
Bank PKO BP S.A. IV/O WARSZAWA

kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW

Zawsze z dopiskiem ADOPCJA SERCA.

Wpłaty na Adopcję Serca można dokonać również na konto ogólne Sekretariatu Misyjnego:
80 1020 1042 0000 8102 0009 9101
z dopiskiem ADOPCJA SERCA.

Informacje o Adopcji Serca wraz z deklaracją można też zamawiać telefonicznie lub listownie, podając adres zwrotny.

STATUT PALLOTYŃSKIEJ ADOPCJI SERCA

1. Pallotyńska Adopcja Serca prowadzona jest przez Pallotyński Sekretariat Misyjny Prowincji Chrystusa Króla oraz Zarządy poszczególnych placówek misyjnych.

2. Pallotyńska Adopcja Serca to konkretna odpowiedź na potrzeby materialne, duchowe i religijne dzieci w krajach misyjnych, dzieci osieroconych, biednych oraz pozbawionych podstawowych środków do życia i pieniędzy na opłacenie szkoły.

3. Pallotyńska Adopcja Serca skierowana jest do wszystkich ludzi dobrej woli. W Adopcję Serca mogą zaangażować się osoby indywidualne, małżeństwa, rodziny, grupy parafialne, klasy szkolne a nawet całe szkoły.

4. Pallotyńska Adopcja Serca polega na comiesięcznych wpłatach na konto Sekretariatu Misyjnego kwoty 16 euro lub jej równowartości
w złotówkach. Adopcja konkretnego dziecka musi trwać minimum jeden rok.

5. Każdego miesiąca Sekretariat Misyjny Księży Pallotynów w Warszawie przekazuje wpłatę na konto Adopcji Serca w danej placówce misyjnej lub osobie wyznaczonej przez Zarząd danej placówki.

6. Osoba wyznaczona przez Zarząd placówki misyjnej przekazuje daną kwotę (według liczby zaadoptowanych dzieci) osobom odpowiedzialnym za poszczególne grupy zaadoptowanych dzieci w parafiach, w Rwandzie i Kongo, w Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Kamerunie, Zambii i Kolumbii.

7. Osoba wyznaczona przez Zarząd danej placówki misyjnej jest odpowiedzialna za prowadzenie comiesięcznych rozliczeń i przekazywanie ich każdego miesiąca do Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla.

8. Osoby odpowiedzialne za poszczególne grupy dzieci w parafiach pomagają konkretnemu dziecku w zakupie żywności, ubrania oraz opłaceniu szkoły, przyborów szkolnych lub też niezbędnych lekarstw dla chorego dziecka. Natomiast konkretne rozliczenia – w określonym czasie – przekazują osobie wyznaczonej przez Zarząd danej placówki misyjnej.

9. Pallotyńska Adopcja Serca obejmuje dzieci i młodzież do 21 roku życia. Przy zgłoszeniu nowego dziecka, osoba odpowiedzialna sprawdza warunki bytowe dziecka i jest zobowiązana do przysłania Kwestionariusza z danymi dziecka wraz z aktualnym jego zdjęciem do Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego.

10. Pallotyńska Adopcja Serca umożliwia kontakt z dzieckiem poprzez korespondencję listowną, gdyż osoba odpowiedzialna za dzieci adopcyjne jest zobowiązana do regularnej korespondencji listownej między dzieckiem a rodziną adopcyjną w Polsce (formularz z aktualnymi informacjami o dziecku oraz listem od dziecka).

11. Jeśli w ciągu roku nie wpłynie formularz potwierdzający kontakt z dzieckiem (list od dziecka) Pallotyński Sekretariat Misyjny Prowincji Chrystusa Króla podejmuje decyzję o wycofaniu dziecka z listy adopcyjnej.

12. W Pallotyńskiej Adopcji Serca obowiązuje zasada, że żadne dziecko nie może być wyróżniane i otrzymywać pomocy większej niż pozostałe dzieci.

Warszawa, 02.01.2009 r.

UWAGI ODNOŚNIE WYPEŁNIANIA PRZEKAZÓW BANKOWYCH

Uprzejmie prosimy o podawanie adresu nadawcy ofiary zgodnego z adresem podanym w Deklaracji.
Jeżeli ofiara jest wysyłana z innego adresu (lub wpłaca ją inna osoba) prosimy o podawanie numeru dziecka.
Ułatwi to nam pracę przy księgowaniu ofiar i pozwoli uniknąć nieporozumień z tym związanych.


Formularz zobowiązania do pokrycia kosztów utrzymania i wykształcenia dziecka w Afryce