DRK: Biskupi zaniepokojeni symptomami “upadku państwa”

Kinszasa (Fides) – Wśród zbrojnych grup, które pustoszą wschodnie tereny Konga znajduje się tzw. „Państwo Islamskie Afryki Centralnej”, którego brutalne akcje niepokoją miejscowych biskupów będąc powodem troski.

W oświadczeniu końcowym Zwyczajnego Zgromadzenia Biskupów Prowincji Bukawu (ASSEPB) hierarchowie regionu potępili działalność zbrojnych grup i band przestępczych, które dokonują krwawych rzezi na miejscowej ludności przyczyniając się do fali uchodźstwa.

„Dynamika wydarzeń budzi uzasadnione obawy, związane z groźbą upadku państwa’, napisali biskupi.

Najmocniej dotknięte przemocą grupy ludności – to mieszkańcy Beni i Butembo gdzie dochodzi do masakr z strony ADF-NALU. Jest to grupa pochodzenia ugandyjskiego, która posiada cechy organizacji dżihadystycznej.

Ta grupa jest prawdopodobnie odłamem tzw. Islamskiego Państwa Afryki Centralnej i na oficjalnych stronach internetowych przyznała się do ataków na ludność cywilną na wschodzie Konga.

Oprócz ADF-Nalu na wschodzie kraju aktywne są także milicje i grupy zbrojne, pełniące rozkazy tradycyjnych przywódców plemiennych, co prowadzi do zaostrzenia konfliktów i podziałów etnicznych w regionie.

Brak bezpieczeństwa i brak obecności państwa osłabia i tak słabo funkcjonującą gospodarkę wschodnich rejonów Konga.

Czynnikami wpływających na rozwój gospodarczy tych terenów są grabież naturalnych zasobów regionu i brak rodzimej produkcji, którą zastępują subwencjonowane produkty zagraniczne.

W obliczu tej dramatycznej sytuacji biskupi kraju zwrócili się do władz centralnych Konga z pilnym apelem o interwencję i przejęcie suwerennej władzy w państwie.

Zapewnienie jedności i integralności terytorialnej , bezpieczeństwa osób i mienia, wspieranie dobrobytu obywateli, ochrona zasobów naturalnych kraju, poszanowanie środowiska, dbanie o interesy narodu, stworzenie miejsc pracy dla lokalnej ludności, walka z korupcją w szeregach elit poprzez stosowną politykę płacową wobec urzędników, zakończenie cyklu wyborczego, mobilizacja wyborców i kandydatów.

(Fides 18/6/2019)(U.S.)