DRK: Edukacja istotnym elementem ewangelizacji

Kinszasa (Fides) – Demokratyczna Republika Konga należy do najbiedniejszych krajów świata z wysokim wskaźnikiem analfabetyzmu. Pracujący w tym kraju misjonarze niosą miejscowym wspólnotom nie tylko światło Ewangelii, ale także promień oświaty, wspierając przez to rozwój nie tylko poszczególnych jednostek, ale całego społeczeństwa, mówią działacze z jezuickiego stowarzyszenia „Fe y Alegria”, skupiającego różne organizacje kościelne, zajmujące się pracą oświatową w najuboższych regionach tego afrykańskiego kolosa.

DR Konga jest największym terytorialnie krajem Afryki Centralnej. W tej byłej belgijskiej kolonii znajdują się unikatowe bogactwa naturalne, od diamentów, poprzez złoto, miedź, cynę i koltan, wykorzystywany w technologiach informatycznych i wielu innych dziedzinach. Bogactwa, które winny wspierać rozwój kraju są czynnikiem destabilizującym jego strukturę. Kongo jest sceną krwawych walk, toczonych w celu zdobycia kontroli nad bogactwami kongijskiej ziemi. Kraj pogrąża się w ubóstwie, a kryzys polityczny związany z odraczaniem wyborów prezydenckich pogłębia niewydolność państwowych instytucji.

Statystyki, dotyczące kondycji kongijskiego społeczeństwa są bezlitosne. Przeciętna długość życia wynosi tam 57 lat. 68.2 dzieci na tysiąc umiera w trakcie porodu. 63% ludności żyje poniżej granicy ubóstwa, czyli za mniej niż dwa euro dziennie. Problemem jest także analfabetyzm. 23% ludności Konga nie umie pisać i czytać. Dotyczy on 33,5% kobiet i 11,5 % mężczyzn. Analfabetyzm utrudnia funkcjonowanie na rynku pracy i wyklucza z życia społecznego i politycznego.

Programy edukacji, prowadzone przez organizacje działające pod patronatem Kościoła katolickiego mają na celu wyrwanie młodych Kongijczyków ze szponów analfabetyzmu, aby mogli stać się protagonistami własnego rozwoju, mówią przedstawiciele „Fe y Alegrìa”. „Pomagamy młodym ludziom w znalezieniu narzędzia do przezwyciężenia swojej trudnej sytuacji intelektualnej, materialnej i moralnej. Jeśli będą posiadać to narzędzie, będą mogli walczyć o swoje prawa i lepszy status socjalny, a przez to wpływać pozytywnie na rozwój swojego kraju.

(Fides, 3/11/2018) (U.S.)