DRK: Obecny rząd musi być lepszy od poprzedniego!

Kinszasa: Po kilku latach odraczania wyborów prezydenckich 23 grudnia 2018 r. Kongijczycy wybrali nowego prezydenta. Został nim syn legendarnego przywódcy opozycji Etienne Tshisekedi, Feliks.

Wybory były obarczone wieloma nieprawidłowościami, a wynik końcowy nie odpowiadał temu, co zarejestrowało 40.000 obserwatorów, którzy z ramienia Kościoła katolickiego Konga obserwowali proces oddawania głosów w punktach wyborczych. Feliks Tshisekedi nie jest więc prezydentem całej kongijskiej opozycji, która w wyborach miała głosować w większości na Favulu.
W przesłaniu na zakończenie posiedzenia Rady Stałej Episkopatu Konga noszącym tytuł „Prawda was wyzwoli” biskupi kraju wyrazili wprawdzie zadowolenie z przełomu, jaki nastąpił na szczycie władzy i pokojowego przebiegu głosowania, wyrazili jednak ubolewanie z powodu prawdopodobnego zafałszowania wyników.
Nie zgadzamy się z wynikami wyborów, ale chcemy współpracować z władzami na rzecz dobra naszego kraju, z poszanowaniem wartości etycznych, bowiem tylko one pomogą nam zbudować solidne fundamentu państwa prawa i demokracji, napisali purpuraci.
Z wyrazami uznania kongijscy biskupi odnieśli się do postawy Kongijczyków, którzy, jak zauważyli sygnatariusze dokumentu, wykazali się dużą dojrzałością obywatelską. „W obliczu prawdopodobieństwa zafałszowania wyników wyborów większość Kongijczyków przeżywa frustrację i rozczarowanie. Mimo to naród kongijski wykazał się dużą dojrzałością polityczną i zaakceptował wyniki wyborów. Dzięki temu ich wynik nie wywołał konfliktu wewnętrznego, co jest ewenementem w skali Afryki. Dokonała się zmiana na szczycie władzy na którą Kongijczycy czekali wiele lat. Mimo iż nie jest to ich upragniony przywódca chcą razem z nim zmieniać swój kraj na lepszy”, napisali purpuraci.
Biskupi wyrazili gotowość podejmowania do wysiłków na rzecz towarzyszenia narodowi kongijskiemu w jego walce o państwo prawa, zgodnie ze swoją proroczą misją. Polityków wezwali do respektowania niepodważalnych wartości, jakimi winno kierować się państwo. Wśród nich wymienili godność osoby ludzkiej, poszanowanie woli wyborców, uczciwość, przedkładanie interesów narodu ponad interesy partykularne, determinację w trosce o jedność narodu, sprawiedliwość i pokój.
Biskupi zadeklarowali także kontynuacje programów formacyjnych dla obywateli, sformułowanych jeszcze przed wyborami i zachowującymi swoją aktualność. Zapowiedzieli utrzymanie formuły obserwatorów wyborczych, którzy będą czuwać nad procesem wcielania w życie wyborczych obietnic. Do nowej ekipy rządzącej zwrócili się z prośbą o radykalne odcięcie się od błędów poprzedniego rządu i przedsięwzięcie konkretnych zobowiązań celem optymalizacji stylu sprawowania władzy.
Do najważniejszych problemów, z którymi nowy prezydent musi się skonfrontować biskupi zaliczyli: poszanowanie zasad praworządności, kwestię bezpieczeństwa, w szczególności na wschodnich obszarach kraju, gdzie aktywne są różne miejscowe i zagraniczne grupy zbrojne; poszanowanie praw człowieka, walkę z korupcja i ożywienie gospodarki.

(Fides, 11.3.2019). (U.S.)