Drodzy Czytelnicy!

 

Bez misji nie mogłoby powstać

ani rozwijać się nowe społeczeństwo

oparte na sprawiedliwości, pokoju i miłości.

 

 

Tym zapewnieniem Ojciec Święty zachęca nas do wypełniania misyjnego zadania Chrystusa głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim ludziom i do pokochania misji. Aby pokochać misje, trzeba je poznać, a lepszemu poznaniu może służyć szerokie i dokładne informowanie o pracy misjonarzy i o ludziach, do których Chrystus ich posyła.

 

Kwartalnik „Posyłam Was” wydawany od 1991 r. przez Pallotyński Sekretariat Misyjny i Pomostu, Prowincji Chrystusa Króla, ukazuje działalność misyjną i reewangelizacyjną pallotynów, w krajach takich jak: Rwanda, Demokratyczna Republika Konga, Wybrzeże Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbia, Wenezuela, Barbados, Kazachstan i Ukraina.

 

Poprzez zamieszczane artykuły, świadectwa i listy misjonarzy Czytelnik może zapoznać się z aktualną sytuacją Kościoła w świecie oraz posługą pallotynów i prowadzonymi przez nich dziełami pomocy dla ludności w krajach misyjnych.

 

Czasopismo adresowane jest do Współpracowników Misyjnych, Współpracowników „POMOSTU”, animatorów misyjnych, katechetów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką misyjną i życiem Kościoła na Wschodzie.

 

Dobrowolne ofiary z prenumeraty przeznaczane są na cele misyjne.