Drodzy Przyjaciele Misji

 84. Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną, w tym roku przypada 24 października i jest obchodzony pod hasłem Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji. Z tej okazji pragnę przekazać Wam serdeczne wyrazy wdzięczności za współpracę w pallotyńskim dziele ewangelizacji i za wszystkie ofiary, jakimi umacniacie naszą posługę w krajach misyjnych i reewangelizowanych. Bóg zapłać za wszelkie dary duchowe i materialne, szczególnie za ofiary na misje przesłane w okresie wakacyjnym. W intencjach przez Was nadesłanych odprawiliśmy Msze św. podczas pieszych pielgrzymek do Ostrej Bramy i na Jasną Górę.

Od wielu lat Ojciec Święty ogłasza orędzie na Światowy Dzień Misyjny prezentując podstawowe zasady ewangelizacji. W tym roku Benedykt XVI przypomina, że świadomość powołania do głoszenia Ewangelii przynagla nie tylko poszczególnych wierzących, lecz całe diecezje i wspólnoty parafialne do pełnej odnowy i stałego otwierania się na współpracę misyjną pomiędzy Kościołami, aby w sercu każdego człowieka, każdego narodu, wszystkich kultur, ras i narodów stale podejmowana była misja głoszenia Ewangelii. Nasi misjonarze, wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła w Afryce, Ameryce Łacińskiej, na Antylach i w krajach postkomunistycznych, angażują się w dzieło ewangelizacji jednocześnie pamiętając o zaszczepieniu charyzmatu pallotyńskiego na tych terenach. To zadanie wiąże się z formowaniem miejscowych kandydatów do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Wszystkie etapy formacji do kapłaństwa przeszedł ks. Pierre Dibi Kofii SAC, pierwszy pallotyn pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej. Podczas uroczystości święceń kapłańskich w Abidjanie 3 lipca br. dołączył on do grona 2,5 tys. pallotynów obecnych w 47 krajach świata.

Drodzy Przyjaciele! Tworzenie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla ewangelizacji w krajach misyjnych. Polscy pallotyni budują jedność wiernych i podnoszą poziom godnego życia mieszkańców najuboższych krajów Afryki i Ameryki Łacińskiej. Wizytując pallotyńskie placówki miałem okazję przyjrzeć się ich pełnej poświęcenia pracy w trudnych, a czasami beznadziejnych warunkach, szczególnie w małych wioskach w Rwandzie i Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie do jednej parafii przynależy 30 osad rozrzuconych na terenie ok. 50 km kwadratowych. Doświadczyłem, jak ważnym elementem posługiwania jest miejsce, w którym można się wspólnie modlić. W wielu wioskach spotkania odbywają sie w małych prowizorycznych kaplicach. Misjonarz z Wybrzeża Kości Słoniowej, br. Zbigniew Kłos SAC pisze, że w kaplicach zbudowanych z bambusowego drewna oblepionego gliną, nakrytego słomą lub liśćmi palmy szybko przeciekają dachy, robaki zjadają drewno, a wysoka wilgotność niszczy materiał. Na odnawianie i należytą konserwację potrzeba różnych środków. Mieszkańcy wiosek nie są w stanie przygotować nawet skromnego pomieszczenia, gdzie mogliby gromadzić się na liturgię i regularne katechezy, stąd prośba o pomoc w wybudowaniu kaplic skonstruowanych z najtańszego dostępnego budulca. Chcielibyśmy wesprzeć ich wysiłki, zwracając się do Was o wsparcie finansowe, aby liturgia i przyjmowanie sakramentów świętych mogło odbywać się w godnych warunkach. Gorąco polecam Wam tę sprawę i proszę, abyście w miarę możliwości, pomogli w realizacji zamierzenia.

 Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Jest to czas szczególnej pamięci o naszych bliskich, którzy odeszli do wieczności. Przez cały listopad będziemy modlić się za zmarłych, codziennie odprawiając 24 Msze św. w podanych przez Was intencjach, które prosimy wypisać na załączonych druczkach.

Niech błogosławiony czas rozpoczynającego się Tygodnia Misyjnego jeszcze bardziej ożywi nas duchem wytrwałości i wspaniałomyślności we wspieraniu misji. Maryi, Królowej Różańca Świętego, powierzajmy potrzeby bliźnich, a pracującym na misjach wypraszajmy łaski do odważnego głoszenia Słowa Bożego.
Misjonarze, według słów Orędzia Misyjnego Benedykta XVI, jako awangarda głosicieli Ewangelii, winni cieszyć się przyjaźnią, bliskością i wsparciem każdego wierzącego. Niech Bóg, który miłuje radosnego dawcę, da im duchowy zapał i głęboką radość.

Drodzy Współpracownicy, pallotyńscy misjonarze doświadczają Waszej stałej życzliwości i przyjaźni przez modlitwę, ofiarowane cierpienia i pomoc materialną. Pozostaję Wam ogromnie wdzięczny za wspieranie ich zapału ewangelizacyjnego i polecam Bogu Wasze intencje wypraszając obfite błogosławieństwo dla Was i Waszych bliskich.

Ks. Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji