djembed

Drugi dzień nowenny w intencji ks. Grzegorza Młodawskiego SAC

Nadal panuje sytuacja zagrażająca życiu ks. Grzegorza Młodawskiego, Sekretarza ds. Misji. Prosimy o modlitwę w jego intencji i za wszystkich chorych Współbraci.

DZIEŃ 2
ZNAK KRZYŻA I MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, który serce swego sługi Stanisława rozpaliłeś tak gorącym pragnieniem zjednoczenia w Twoim Kościele wszystkich odłączonych braci, że dla tego dzieła złożył w ofierze swe życie, prosimy, wsław go w swoim Kościele dla pomnożenia Twojej chwały i dla zgromadzenia w jednej Owczarni Twojej wszystkich odłączonych ludów, a mnie za jego przyczyną udziel łaski…, o którą pokornie Cię proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN (Rz 8,35.37-39):
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

ROZWAŻANIE
Sługa Boży Stanisław Szulmiński wstępuje do Seminarium Duchownego już jako dojrzały człowiek. Ma 23 lata, a jego decyzja jest dobrze przemyślana. Chce poświęcić się służbie Bogu, pracując na rzecz innych ludzi. Z biegiem lat coraz bardziej będzie w nim dojrzewało pragnienie stania się żertwą ofiarną za pojednanie chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Motorem wszystkich jego działań będzie miłość, której doświadcza od Boga i którą pragnie się dzielić z innymi. Chwila refleksji w ciszy.

MODLITWA SŁ. B. STANISŁAWA SZULMIŃSKIEGO
Boże w Trójcy Jedyny! Tyś jest Bogiem miłości i Ty sam wskazujesz nam na miłość doskonałą jako na źródło radości doskonałej. Miłość jest prawem najwyższym w stosunkach Boga z ludźmi. Odwieczna miłość Boga, jak słońce, światłem swoim opromienia wszystko. Wszelka miłość stworzona czysta i szlachetna jest tylko odblaskiem słońca miłości Bożej. Promienie tego słońca w dwu kierunkach biegną poprzez świat: spływają z nieba na ziemię jako miłość Boga do ludzi i wracają z ziemi do nieba jako miłość serc stworzonych do Boga, Stwórcy i Ojca. W świetle tego słońca zrozumiałym się staje wszystko, co działo się i dzieje na ziemi: Stworzenie świata, zbawienie ludzkości, dzieje poszczególnych narodów i dzieje mego życia – wszystko to jest dziełem Twojej miłości, Boże i Ojcze mój! – Podziwiamy i uwielbiamy Twoją wszechmoc, czcią i bojaźnią przejmuje nas Twa sprawiedliwość, ale i wszechmoc, i sprawiedliwość Twoja mówią nam przede wszystkim o Twojej
miłości. Bo Ty, o Boże, jesteś miłością i wszystko, co czynisz, czynisz z miłości, dla miłości i przez miłość! Amen.

WEZWANIA DO SŁUGI BOŻEGO KS. STANISŁAWA SZULMIŃSKIEGO SAC
(II)
Sługo Boży Stanisławie Szulmiński, oręduj za nami.
Siewco pokoju,
Apostole pojednania,
Miłośniku zgody i jedności,
Mistrzu życia duchowego,
Nauczycielu katolickiej wiary,
Wzorze kapłańskiej posługi,
Pasterzu owiec zagubionych,
Lekarzu dusz zranionych,
Opiekunie opuszczonych,
Strażniku wygnańców,
Podporo umęczonych trudem pracy,
Obrońco niesłusznie skazanych,
Nadziejo bitych, torturowanych i poniżanych,
Umocnienie prześladowanych,
Mężny wyznawco Chrystusa,
Niestrudzony sługo braci,
Wojowniku miłości,
Drogowskazie prowadzący do zgody i jedności,
Postulatorze dialogu ekumenicznego,
Nasz wielki orędowniku u Boga,
Sługo Boży Stanisławie Szulmiński, który z tak wielkim oddaniem spieszyłeś z pomocą innym ludziom, że wolałeś stracić własne życie, aby ocalić choć nielicznych od ognia wiecznego potępienia. Bądź dzisiaj naszym przewodnikiem po drogach zbawienia. Wskazuj drogę do przebaczenia i pojednania. Niech Kościół jaśnieje jako wzór miłości i wzajemnej służby. Doprowadź do końca twoje dzieło apostolatu pojednania. Amen.
Na zakończenie dodaje się:
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.
19.11.2020
Nowenna do Sł. B. Stanisława Szulmińskiego | Dzień 2

djembed