Duch misyjny nie słabnie

Pallotyńska Niedziela Misyjna, 7.10.2018 r.

Drodzy Bracia i Siostry,
serdeczne pozdrowienia z Rzymu. Mamy nadzieję, że macie się dobrze w waszej różnorodnej działalności misyjnej, w którą jesteście zaangażowani dla sprawy ewangelizacji, idąc za przykładem naszego świętego Założyciela Wincentego Pallottiego. Z okazji Pallotyńskiej Niedzieli Misyjnej, Sekretariat Generalny ds. Misji w trzech rodzajach wspólnot założonych przez Wincentego Pallottiego, chce wam przesłać kilka punktów, aby pobudzić naszą medytację, a także ducha misyjnego, tak bliskiego Świętemu Wincentemu Pallottiemu.

Jubileusz dwustulecia święceń kapłańskich Świętego Wincentego Pallottiego

Tegoroczna Pallotyńska Niedziela Misyjna ma szczególny charakter, ponieważ jest obchodzona podczas Roku Jubileuszowego święceń kapłańskich Świętego Wincentego Pallottiego. Nie ma wątpliwości, że święcenia kapłańskie dały początek duchowi misyjnemu w życiu świętego Wincentego Pallottiego, który jako kapłan poświęcił swoje życie różnym dziełom uświęcenia ludu Bożego. W tym roku łaski członkowie Zjednoczenia świętowali z radością i wdzięcznością to wydarzenie, jako szczególny dar nie tylko dla Kościoła katolickiego, ale także dla całej ludzkości, poprzez różne dzieła pallotyńskie. Z tej okazji chcielibyśmy podziękować i modlić się za wszystkich naszych współbraci księży pallotynów, którzy oddali życie za misje.

Pamięć i modlitwa za zmarłego P. Jean Bertranda Etoundi, SAC

W tym szczególnym dla nas roku, nasz drogi współbrat Jean Bertrand Etoundi, ówczesny Sekretarz Generalny ds. Misji w SAC, powrócił do domu Ojca Przedwiecznego, dnia 28 kwietnia 2018 r., po skończonym świętowaniu 15. rocznicy swoich święceń kapłańskich, w wieku 44 lat. Wszyscy znamy gorliwość i misyjne zaangażowanie, które wnosił ksiądz Jean Bertrand. Nie możemy zapomnieć o wszystkich inicjatywach, refleksjach i wizytach, które podjął, aby wzbudzić w nas misyjnego ducha pallotyńskiego na całym świecie. Za tę całą działalność dla sprawy misji pallotyńskich jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Jesteśmy przekonani, że nadal kontynuuje on dzieło misyjne wraz z modlitwą, podobnie jak to czyni św. Wincenty Pallotti razem z innymi członkami Zjednoczenia, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce do domu Ojca.

Seminarium z zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy na działalność misyjną

Od 2 do 6-tego lipca w 2018 roku, w Międzynarodowym Centrum Formacji Pallotyńskiej – Cénacle, przy Via Giuseppe Ferrari, Rzym, dwadzieścia osób, m. in. sekretarze d.s. misji i osoby odpowiedzialne za działalność misyjną i socjalno – charytatywną w rodzinie pallotyńskiej na całym świecie, uczestniczyło w seminarium szkoleniowym na temat zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy na działalność misyjną. W wyżej wymienionym seminarium moderatorem był o. Lord Winner, asystent prokuratora generalnego ds. Misji Ojców Klaretynów.

Uczestnicy (16 kapłanów, 4 siostry i 1 świecki) pochodzili z 9 krajów: Włochy (4) Niemcy (1) Indie (6), Rwanda (1), Tanzania (2) Brazylia (2) Peru (1 ), Polska (2) i Mozambik (1). W różny sposób wszyscy zaangażowani są w animację misyjną i zarządzanie projektami związanymi z dziełami miłosierdzia. To szkolenie formacyjne zostało zorganizowane wspólnie przez Sekretariat Generalny ds. Misji i Sekretariat Generalny ds. Apostolstwa, we współpracy z dwoma kongregacjami Sióstr Pallotynek.

Przełożony Generalny, ks Jacob Nampudakam, który otworzył i zamknął prace tego seminarium, podkreślił konieczność dobrego formowania Sekretarzy ds. Misji, aby możliwie najefektywniej podejmowali działania dla dobra dzieł Pallotyńskich. Ojciec Lord nakreślił – teoretycznie i praktycznie – jak pisać, realizować, monitorować i oceniać projekt. Na szczęście istnieje wiele agencji finansowych gotowych do wspierania naszych projektów i nauczenie się jak komunikować się z nimi, bo to ma fundamentalne znaczenie w działalności naszego apostolstwa socjalno – charytatywnego.

Spotkanie to było również okazją do modlitwy, nauki i dzielenia się naszym doświadczeniem misyjnym, idąc za przykładem naszego Założyciela, św. Wincentego Pallottiego. Na koniec uczestnicy wyrazili swoją wdzięczność wyższym przełożonym za umożliwienie tego spotkania formacyjnego. Wielu z nich zaproponowało, aby powtórzyć to wydarzenie formacyjne na poziomie kontynentalnym, prowincjalnym, regionalnym i lokalnym ze współbraćmi i współsiostrami zaangażowanymi w zarządzanie projektami misyjnymi.

Razem z młodymi przynieśmy wszystkim Ewangelię

Ta Pallotyńska Niedziela Misyjna będzie świętowana w październiku, kiedy to w Rzymie będzie odbywać się Synod Biskupów dla młodych (od 3 do 28 października 2018 r.). Ojciec Święty zaprasza młodych ludzi do pielęgnowania ducha misyjnego: (Papież Franciszek, Przesłanie na Światowy Dzień Misyjny 2018). Z inicjatywy zmarłego P. Jeana Bertranda kolejny numer Pallotyńskiego Przeglądu Misyjnego zawiera świadectwa współbraci i sióstr zaangażowanych w pracę z młodzieżą.

Otwarcie nowych misji pallotyńskich

Przy tej okazji chcielibyśmy z radością pozdrowić i podziękować Bogu za inicjatywy otwarcia nowych pallotyńskich misji w tym roku łaski: Prowincja SAC Zwiastowania Pańskiego (z Polski) wysłała trzech misjonarzy na Syberię; współbracia z Prowincji Wniebowzięcia NMP (Indie) objęli opieką duszpasterską w San Giorgio di Cascia w rodzimej parafii ojca św. Wincentego Pallottiego (Pietro Pallotti); a Prowincja Chrystusa Króla powzięła decyzję o otwarciu misji w Burkina Fasso (w Afryce) i Kazachstanie (rozległy kraj z muzułmańską większością, na granicy z Chinami). Te nowe pallotyńskie inicjatywy misyjne potrzebują naszego moralnego, duchowego i materialnego wsparcia.
Wierni duchowi misyjnemu św. Wincentego Pallottiego i wołaniu Ojca Świętego Papieża Franciszka, który popycha Kościół, by wyruszył na ewangelizację peryferii, członkowie Rodziny Pallotyńskiej są zawsze gotowi na głoszenie Dobrej Nowina o Zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Przy tej okazji chcielibyśmy z radością pozdrowić i podziękować Bogu za inicjatywy otwarcia nowych pallotyńskich misji w tym szczególnym dla nas roku.

Uświęceni przez misje 

Aby odnieść sukces w dziele ewangelizacji, musimy zawsze pamiętać, że, jak podkreślał św. Jan Paweł II, warunkiem sprawczym by Jezus Chrystus był obecny w świecie jest całkowite poświęcenie dla Chrystusa: „Najważniejszym przejawem misji nie są bowiem zewnętrzne dzieła, ale przede wszystkim uobecnianie w świecie samego Chrystusa przez osobiste świadectwo. Oto jest wyzwanie i pierwszoplanowe zadanie życia konsekrowanego! Im bardziej upodobniamy się do Chrystusa, tym bardziej czynimy Go obecnym i działającym w świecie dla zbawienia ludzi. Można zatem powiedzieć, że osoba konsekrowana „pełni misję” na mocy samej swojej konsekracji, której daje świadectwo w sposób zgodny z programem swojego Instytutu”(VC,72).
Dlatego też Pallotyńska niedziela misyjna jest dobrą okazją do zorganizowania w dniu 7 października 2018 r. różnych uroczystości i możliwości dania świadectwa przez członków Zjednoczenia, którzy są zaangażowani w różne rzeczywistości misyjne.

Październik 2019: nadzwyczajny miesiąc misyjny

Na zakończenie, pragniemy poinformować, że Ojciec Święty Franciszek zapowiedział na październik 2019r. obchody Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Celem papieskiej inicjatywy jest budzenie świadomości misji ad gentes oraz podjęcie z nową energią przemiany misyjnej życia i duszpasterstwa. Nie ma wątpliwości, że ta decyzja Ojca Świętego ma szczególnie ważne znaczenie dla rodziny pallotyńskiej: cały miesiąc poświęcony budzeniu misyjnego ducha ad gentes. Z tej okazji zapraszamy do pobrania strony (www.vatican.va) i do refleksji nad dokumentem, który dotyczy tego niezwykłego miesiąca. Zapraszamy wszystkich sekretarzy misyjnych trzech wspólnot założonych przez św. Wincentego Pallottiego wraz z Radami Koordynacyjnymi Zjednoczenia, aby zastanowić się nad tym, w jaki sposób zorganizować ten miesiąc poświęcony przebudzeniu świadomości misyjnej, w zależności od sytuacji, np.: animacja misyjna na poziomie kontynentalnym lub regionalnym, konferencja na temat misyjnego wymiaru pallotyńskiego charyzmatu, dni skupienia i inne formy dzielenia się doświadczeniem misyjnym, nowenna w intencji nowych inicjatyw misyjnych, gromadzenie funduszy na wsparcie projektów misyjnych, itd.
Wszystkim życzymy dobrej Pallotyńskiej Niedzieli Misyjnej.

ks. Romuald Uzabumwana SAC
Sekretarz Generalny ds. Misji SAC