Dzień Adopcji Serca 5.09.2019 – Ratunek dla afrykańskich dzieci bez środków do życia

Z inicjatywy Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, 5 września obchodzony jest w Kościele Dzień Adopcji Serca.

Do udziału w nim Ruch „Maitri” zaprasza zgromadzenia i organizacje realizujące tę formę pomocy, ofiarodawców, przedstawicieli środowisk misyjnych oraz wszystkich, którzy chcą bliżej poznać Adopcję Serca lub się do niej włączyć. Adopcja Serca to ratunek dla wielu afrykańskich dzieci nie mających środków do życia.

CZYM JEST ADOPCJA SERCA
Jest to długoterminowe zobowiązanie moralne ofiarodawców (indywidualnych lub grupowych) do systematycznej pomocy na odległość konkretnemu dziecku w Afryce, które nie ma środków do życia. Ofiarodawcy przyjmują odpowiedzialność materialną za rozwój i przyszłość jednego lub kilkorga dzieci oraz wspierają je duchowo. Opłacają składki (ok. 60 zł miesięcznie) na poprawę warunków życia dziecka i dożywianie, naukę i podstawową opiekę medyczną. W zamian otrzymują wdzięczność i miłość swych podopiecznych oraz informacje o nich, ich zdjęcia i listy.
W przekazywaniu pomocy i korespondencji pośredniczą polscy misjonarze, które bezpośrednio opiekują się dziećmi. Dzięki temu Adopcja Serca tworzy więzi emocjonalne i duchowe, buduje poczucie solidarności między rodzinami w Polsce i w krajach ubogich, pomaga w zbliżeniu, wzajemnym poznaniu i zrozumieniu ludzi z różnych kultur.

Adopcja Serca została zapoczątkowana na przełomie roku 1995/96 z inicjatywy Ruchu „Maitri” po ludobójstwie w Rwandzie. Był to pierwszy tego rodzaju program pomocowy w Polsce na dużą skalę (od 1994 r. funkcjonowała niewielka Adopcja Serca dla kilkudziesięciu dzieci z ośrodka trędowatych Jeevodaya w Indiach, ale nie była szerzej propagowana). Dzięki pracy organizacyjnej Ruchu „Maitri” w Polsce i Czechach i wsparciu finansowemu ze strony Ruchu oraz ogromnej pracy Księży Pallotynów i Sióstr Pallotynek w Rwandzie i Zairze (obecnie Demokratyczna Republika Konga) program stał się jedną ze znaczących odpowiedzi społeczeństw Polski, Czech i Słowacji na tragiczne skutki ludobójstwa w Rwandzie oraz wojny w Zairze.

W początkowej fazie tysiące sierot wojennych w Rwandzie i Zairze uratowano od śmierci z nędzy, głodu i chorób, następnie dzięki wsparciu „rodziców adopcyjnych” mogły podjąć naukę w szkołach. Z czasem nasza pomoc w tej formie zaczęła docierać także do innych krajów. Z długoletniej pomocy w ramach Adopcji Serca (do ukończenia 18. roku życia lub szkoły średniej, gdy nauka trwa dłużej; w wyjątkowych wypadkach do ukończenia studiów) skorzystało już ponad 10 tys. dzieci i młodzieży. Dzięki naszemu wsparciu m.in. wyświęcono w Kamerunie pięciu kapłanów. Obecnie w ramach Adopcji Serca Ruchu „Maitri” korzysta z pomocy ok. 3500 dzieci i młodzieży w 13 krajach (w tym 35 kleryków w Kamerunie), gdzie program jest organizowany we współpracy z ponad 40 placówkami misyjnymi.

Aktualnie w Polsce tę formę pomocy przejęło ponad 30 zgromadzeń zakonnych i kilka organizacji pozarządowych. Niektóre posługują się nazwą ”Adopcja Serca”, inne – „Adopcja na odległość”, itp. Największą z nich – obok Adopcji Serca Ruchu „Maitri” – jest PALLOTYŃSKA ADOPCJA SERCA (http://www.sekretariat-misyjny.pl/index.php/adopcja-serca-1), która bezpośrednio wywodzi się z wspólnie niegdyś prowadzonego programu. Szacujemy, że w ramach tych wszystkich programów łącznie korzysta z pomocy kilkanaście tys. dzieci i młodzieży.

USTANOWIENIE DNIA ADOPCJI SERCA
było wspólną inicjatywą Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, Sekretariatu Misyjnego Księży Pallotynów prowincji Chrystusa Króla oraz Sióstr Pallotynek, wspartą przez ks. abp. Stanisława Gądeckiego, metropolitę poznańskiego i przewodniczącego KEP. Dzień Adopcji Serca jest w założeniu świętem wszystkich, którzy są w jakikolwiek sposób związani z programem Adopcja Serca i podobnymi formami pomocy (nie tylko organizowanymi przez Ruch „Maitri”), rozumianymi jako dobrowolne zobowiązanie ofiarodawcy do pomocy konkretnemu, żyjącemu w ubóstwie dziecku w krajach misyjnych.

PIERWSZE OBCHODY
Pierwsza uroczystość Dnia Adopcji Serca odbyła się 5 września 2017 roku w Poznaniu. W uroczystości wzięło udział ok. 100 osób. W ramach uroczystości została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Stanisław Gądecki. W koncelebrze wzięło udział trzech misjonarzy z Afryki, Duszpasterz Krajowy Ruchu Maitri, ks. dr Andrzej Panasiuk, oraz 3 księży z Archidiecezji Poznańskiej. Na uroczystość Dnia Adopcji Serca przybyły 4 misjonarki i 3 misjonarzy z Rwandy, D.R. Konga, Kamerunu, Burundi i RCA, a także siostry ze zgromadzeń misyjnych, pracujące w Polsce, np. w sekretariatach misyjnych. Przyjechali także uczestnicy Ruchu Maitri z Bytomia, Gdańska, Rumi, Wrocławia. Gościliśmy też przedstawicieli Sekretariatu Misyjnego Jeevodaya oraz dwóch organizacji pozarządowych. W czasie wspólnej agapy wysłuchaliśmy świadectw misjonarzy bezpośrednio zaangażowanych w Adopcję Serca, jej organizatorów w Polsce oraz rodziców adopcyjnych, wspierających program finansowo.

Kontakt do organizatorów
Wojciech Zięba, inicjator Adopcji Serca Ruchu „Maitri”, tel. 508-376-866, poznan@maitri.pl

źródło: https://ekai.pl/dzien-adopcji-serca-ratunek-dla-afrykanski…/

Załączony film: UGANDA: RADOŚĆ I TANIEC DZIECI

W Ugandzie jest więcej sierot niż gdziekolwiek indziej na świecie – ponad 2.4 milionów dzieci – z powodu epidemii AIDS, skrajnej ubóstwa i dziesięcioleci konfliktu cywilnego. Masaka Kids Africana jest na ziemi w Ugandzie, aby pomóc jak wielu z tych młodych ludzi, jak tylko się da. Dają dzieciom bezpieczne schronienie, jedzenie, odzież, edukację i opiekę medyczną. Dzieci zyskują wykształcenie i umiejętności życiowe, których potrzebują do przyszłego sukcesu. Ich życie całkowicie się zmieniło.

Masaka Kids Africana sponsorowany dzieci przeszedł przez najgorsze doświadczenia, z jakim mogło się zmierzyć dziecko – ale poprzez taniec i piosenkę i dzielenie się miłością do Ugandy, te dzieci łączą się ze sobą i światem. Oni widzą swój własny potencjał – mają nadzieję na swoją przyszłość.

Więcej na ich temat

© S O C I A L S
• Strona internetowa: ➸ www.masakakidsafricana.com
• Facebook: ➸ @Masaka Dzieci Africana
• Instagram: ➸ @masakakidsafricana
• Twitter: ➸ @masakakids