Dzień modlitw i postu w intencji pokoju w Kongu i Sudanie Południowym

Kara (Fides) –„W obliczu tragicznego przedłużania się sytuacji konfliktów w różnych częściach świata, zachęcam wszystkich wiernych do udziału w specjalnym dniu modlitwy i postu w intencji pokoju – 23 lutego, w piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu”, apelował papież Franciszek do wiernych Kościoła na całym świecie, ale także niekatolików i niechrześcijan. „ Ofiarujemy go szczególnie za mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego”, mówił papież.

Inicjatywa Franciszka spotkała się z wielkoduszną odpowiedzią całego Kościoła powszechnego, wspólnot niechrześcijańskich i ludzi dobrej woli, którzy zadeklarowali swoje modlitewne wsparcie i akty pokuty i postu w intencji rychłego uwolnienia krajów Afryki spod ciężaru wojen, konfliktów zbrojnych i zła, będącego konsekwencją braku jedności.

„Apel papieża Franciszka i odpowiedź Kościoła na całym świecie pokazują nam, iż nie jesteśmy sami w naszym cierpieniu, ale kroczymy bolesną drogą do pokoju i pojednania z wiernymi całego świata”, powiedział sekretarz generalny Rady Kościołów Południowego Sudanu, James Oyet Latansio. „Mocno ufamy, iż tak wielkie dzieło modlitwy i postu przyniesie naszym narodom upragniony pokój”.

Także Kościół w DR Konga wyraża wdzięczność Ojcu Świętemu za inicjatywę modlitewnego wsparcia. Piękny i obfitujący w bogactwa naturalne kraj w dorzeczu rzeki Konga od prawie 20 lat przeżywa krwawą wojnę domową, w wyniku której najbardziej cierpi ludność cywilna.

„Chaos i konflikty, jakie przeżywają mieszkańcy Konga i Sudanu Południowego pokazują pilną konieczność solidarnego wsparcia tych narodów w ich dążeniach do pokoju i pojednania”, mówi zakonnik pracujący w Kongu. Dodaje zarazem, iż prawdziwy pokój i pojednania staną się udziałem Afrykańczyków tylko wtedy, gdy odczują oni w swoich sercach głęboką potrzebę budowania Królestwa Bożego w swoich ojczyznach, królestwa miłości i braterstwa, ponad podziałami plemiennymi lub wynikającymi z partykularnych interesów.

Wśród Kościołów i organizacji religijnych, które przyłączyły się do apelu Franciszka jest min. Ekumeniczna Rada Kościołów. Jej sekretarz generalny, pastor Olav Fykse Tveit, w specjalnym liście zaprosił wspólnotę ekumeniczną na świecie do modlitewnej solidarności z cierpiącymi Afrykańczykami.

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski, bp. Jerzy Mazur SVD, w liście skierowanym do wiernych także zachęcił do szczodrej odpowiedzi na apel Ojca Świętego. Przypomniał, iż w Kongu pracuje 41 polskich misjonarzy, a w Sudanie Południowym 8. Wszyscy oni posługują na terenach objętych działaniami zbrojnymi, niosąc pomoc ofiarom przemocy.

Dramat mieszkańców Konga i Sudanu Południowego pogłębia się. W DR Konga żyje 4,3 milionów uchodźców, a ponad 13 milionów pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej. Duża liczba zbrojnych formacji, za działalnością których skrywają się międzynarodowe interesy czuwa nad tym, aby kraj nie zaznał spokoju. W najbogatszym w surowce naturalne kraju większość mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa, borykając się na co dzień z elementarnym brakiem bezpieczeństwa.

W Sudanie Południowym, który 9 lipca 2011 r. odzyskał niepodległość po odłączeniu od Sudanu trwa krwawa wojna domowa. W konflikcie o władzę, jaki toczą dwa dominujące plemiona zginęło ponad 300 tysięcy ludzi, a 2 mln musiały opuścić ojczyznę. W wyniku przemocy i ubóstwa najbardziej cierpią kobiety, dzieci i młodzież. Wojna ukazała haniebny proceder rekrutacji najmłodszych do oddziałów zbrojnych. Szacuje się, iż w różnych grupach rebelianckich walczy tam ponad 15 tys. dzieci.

(Fides 22/2/2018) (KEP)

(opr.U. Siniarska)