Myanmar Birma

Efekt Franciszka

Owoce papieskiej pielgrzymki

Naypyidaw (Fides) – Papież Franciszek pielgrzymuje do miejsc naznaczonych ludzkim cierpieniem, konfliktami, niesprawiedliwością społeczną i wykluczeniem. Nie inaczej było podczas Wizyty Apostolskiej w Birmie, do której Ojciec Święty przybył jako posłaniec pokoju i pojednania. Szybko zauważono tzw. „efekt Franciszka”, czyli zmiany zachodzące w miejscach, gdzie głosi on słowa nadziei.

Myanmar Birma

O Birmie zrobiło się głośno w sierpniu tego roku z powodu kryzysu humanitarnego, jaki dotknął mniejszość muzułmańską Rohindża. Setki tysięcy muzułmanów musiały opuścić swoje domy w stanie Rakhine uciekając przed prześladowaniami ze strony wojsk rządowych i zemstą ludności hinduskiej. Według oficjalnych danych ponad 500.000 ludzi, od sierpnia tego roku, przedostało się do Bangladeszu, poszukując tam schronienia. Powodem konfliktu pomiędzy Rohindż a siłami bezpieczeństwa Birmy był atak muzułmańskich bojówek na posterunki wojska i policji państwowej.

Sytuacja ludów Rohindża, zamieszkujących od stuleci obszary graniczne z Bangladeszem od zawsze była problematyczna. Wyznające w 90% buddyzm społeczeństwo Birmy traktuje dawnych przybyszów ze wschodu jako intruzów. W 1982 r. Rohindża zostali pozbawieni ostatecznie praw obywatelskich.

Birma jest miejscem konfliktów pomiędzy wieloma różnymi grupami etnicznymi. Dlatego z radością przyjęto pierwsze inicjatywy, które zmierzają do pokoju i stabilizacji sytuacji w kraju i szybko nazwano je „efektem Franciszka”.

Pierwszą z nich jest zapowiedź trzeciej sesji konferencji pokojowej z udziałem mniejszości religijnych oraz rozmowy z grupami etnicznymi, z którymi armia birmańska toczy walki od 60 lat.

Rząd Myanmaru podpisał także umowę o zawieszeniu broni z ośmioma zbrojnymi ugrupowaniami etnicznymi, zapowiadając negocjacje pokojowe z przedstawicielami mniejszości plemiennych. Podczas planowanych na styczeń rozmów podejmowane będą kwestie dialogu politycznego z różnymi grupami, w tym mniejszością muzułmańską Rohindża.

Celem rozmów będzie także wypracowanie porozumienia ze wszystkimi zbrojnymi ugrupowaniami mniejszościowymi i przywrócenie w kraju trwałego pokoju.

Także dowódca armii birmańskiej, który spotkał się z papieżem w rezydencji biskupów Birmy zapewnił, iż „nie ma w Birmie dyskryminacji mniejszości religijnych i etnicznych” oraz, że podejmowane będą starania, aby unikać wszelkich konfrontacji.

ONZ określiło kampanię prowadzoną przez rząd przeciwko Rohindża mianem „czystki etnicznej”, a exodus muzułmanów do Bangladeszu największym kryzysem humanitarnych ostatnich lat. Kardynał Charles Bo, przewodniczący Konferencji Biskupów Birmy podkreślał, iż Birma potrzebuje uzdrowienia na wszystkich frontach

(Fides, 28/11/2017)