Austria: Europa – kontynentem misyjnym

Wien (Fides) – Brak powołań, erozja wiary, puste świątynie! Czy kontynent Europejski traci swoje chrześcijańskie korzenie? Katolicy Austrii, Szwajcarii i Niemiec biją na alarm. „Nasze kraje tracą wiarę. Muszą na nowo odnaleźć Chrystusa”, napisano w preambule do ”Manifestu Misyjnego”, dokumentu leżącego u podstaw misyjnej inicjatywy Papieskich Dziel Misyjnych w Austrii, które wspólnie z różnymi kościelnymi organizacjami i ruchami trzech niemieckojęzycznych krajów zaczynają misje w Europie.

Inicjatywa ma wspierać działania tych struktur duszpasterskich, które, jak podkreśla papież w Liście Apostolskim “Evangelii Gaudium”, winne być w drodze, aby urzeczywistniać misje Kościoła.

W trzech tezach sygnatariusze Manifestu formułują priorytety swojego działania: po pierwsze misje( nie indoktrynacja), po drugie osobiste nawrócenie i świadectwo żywej wiary, po trzecie – powszechność działania.

Autorzy dokumentu przypominają o powołaniu każdego chrześcijanina do bycia głosicielem Ewangelii i misjonarzem Chrystusa. Własne nawrócenie, gorliwość głoszenia i radość z bycia uczniem Chrystusa winny towarzyszyć każdemu, kto czerpie ze źródeł łaski pierwszego sakramentu inicjacji chrześcijańskiej, piszą inicjatorzy akcji.

Inicjatywa „Manifest Misyjny”, która wystartowała w styczniu tego roku zyskała poparcie papieża Franciszka i jego błogosławieństwo. Krajowy dyrektor PDM w Austrii, ks. Karl Wallner, powiedział, iż radość Franciszka z nowej inicjatywy ewangelizacyjnej stanowi silny impuls do działania. „Ojciec Święty dodał nam odwagi, abyśmy stali się misjonarzami Europy. „Manifest Misyjny” nie jest akcją zbierania podpisów, ale siłą wyzwalającą misyjne inicjatywy, entuzjazm i gorliwość głoszenia. Papież Franciszek pod pojęciem misji rozumie wychodzenie do świata, zwłaszcza na peryferia i dawanie świadectwa. Niech to będzie świadectwo „atrakcyjne”, porywające swoim przekazem i zdobywające ludzkie serca dla Boga. Dyrektor PDM w Austrii zauważył, iż zwłaszcza w Europie Zachodniej nie brakuje peryferii duchowych i te przestrzenie stanowią wyzwanie dla misjonarzy.

Do inicjatywy włączyło się dotychczas 4.000 osób. Jako pierwsi Manifest podpisali biskupi, kapłani, zakonnicy i osoby świeckie z trzech krajów niemieckojęzycznych: Austrii, Niemiec i Szwajcarii.

(Fides, 14/05/2018)