Ferie zimowe Grupy Misyjnej

Grupa misyjna Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego przebywała na feriach zimowych w dniach 4-9 lutego 2017 roku na Ukrainie. Wraz z alumnami byli: ks. Grzegorz Młodawski SAC, radca prowincjalny i sekretarz ds. misji Prowincji Chrystusa Króla SAC, oraz ks. Artur Stępień SAC, prefekt alumnów w pallotyńskim seminarium.

5 lutego 2017 r.

Pierwszy dzień misyjnych ferii, 5 lutego 2017 r., rozpoczął się Eucharystią. Głównym celebransem był ks. Grzegorz Młodawski SAC, natomiast Słowo wygłosił ks. Artur Stępień SAC. Napełniwszy ducha, a następnie ciała, rozpoczęliśmy zwiedzanie Lwowa. Naszą przewodniczką była p. Irena. Odwiedziliśmy m. in. kościół rzymskokatolicki p. w. św. Marii Magdaleny, który wciąż pozostaje w rękach miejscowej władzy. Eucharystia jest w nim sprawowana trzykrotnie w niedziele, oraz w dni powszednie o godzinie 8. W pozostałym czasie świątynia służy jako miejsce występów, pokazów teatralnych… Na jednym końcu nawy głównej stoi ołtarz, a na przeciwległym scena…

Dalej nawiedziliśmy katedrę grekokatolicką św. Jerzego. Obecny, barokowy wygląd pochodzi z XVIII wieku. Na frontonie kościoła zobaczyliśmy dwie figury: św. Leona Wielkiego, papieża, oraz patriarchy Atanazego. Symbolizują one jedność Kościoła Wschodniego i Zachodniego.

Ważnym momentem dnia była wizyta na cmentarzu Łyczakowskim i odwiedzenie kwater Orląt Lwowskich, z których najmłodszy pochowany tam miał 14 lat. Orlęta – dzieci i młodzież, walczyły o polskość.

Tego dnia odwiedziliśmy także katedrę lwowską, z której kamień węgielny pochodzi z wieku XIV. W tym kościele Jan Kazimierz złożył słynne śluby. Jest to także miejsce, gdzie posługuje nasz współbrat ks. Eugeniusz Cymbaluk SAC. Zobaczyliśmy także kościół ormiański.

Kilka minut przed godziną 18 zasiedliśmy w fotelach opery lwowskiej, aby rozkoszować się dziełem pt. Мадам Баттерфляй. Towarzyszyli nam współbracia ze wspólnoty miejscowej we Lwowie-Brzuchowicach.

Doświadczyliśmy także wielu innych wrażeń i treści, których tego dnia nie zapisano. Zostają w naszych sercach. Co przyniesie jutro?

6 lutego 2017 r.

6 lutego 2017 roku, czyli drugi dzień ferii posiadał od początku akcent misyjny. Bowiem poranna Liturgia była celebrowana ze wspomnienia śś. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników. Przewodniczył Jej ks. Artur Stępień SAC, natomiast refleksją nad Słowem podzielił się ks. Grzegorz Młodawski SAC.

Zjadłszy śniadanie i wypiwszy kawę, wyruszyliśmy w drogę do Biłohirii. Znajduje się tam pallotyńska wspólnota. Ale po drodze…

…zajechaliśmy do Poczajowa, gdzie znajduje się ogromna Ławra Poczajowska. Została ona założona, według legendy, na szczycie góry, gdzie objawiająca się Najświętsza Maryja Panna odcisnęła na skale swoją stopę. Miejsce to jest celem pielgrzymów, zarówno prawosławnych, jak i grekokatolików. Przybywają m. in. po to, aby modlić się przed cudami słynącą ikoną Matki Bożej.

Przyjechawszy do Biłohirii poznaliśmy miejscową wspólnotę i dzieła przez nie prowadzone. Spotkaliśmy się z dziećmi wzrastającymi w biłohirskim domu. Miłością dzielą się z nimi siostry benedyktynki misjonarki oraz nasi współbracia. Mieliśmy czas na wspólną zabawę, która była źródłem radości dla wszystkich.

7 lutego 2017 r. 

Kiedy ranne wstają zorze… – słowa tej pieśni wybrzmiały na rozpoczęcie Eucharystii. Głównym celebransem, który wygłosił także kazanie, był ks. Paweł Goraj SAC – rektor biłohirskiej wspólnoty. Po śniadaniu, ks. Walentyn Matuszewski SAC, proboszcz, opowiedział historię miejsca. Pokazał nam zrujnowany kościół podominikański i odremontowaną nawę boczną. Stanowi ona obecnie funkcje kaplicy dla lokalnej społeczności chrześcijan rzymskokatolickich.

Wracając do Lwowa zajechaliśmy do Krzemieńca. Odwiedziliśmy jedną z cerkwi prawosławnych. Ale miejscem docelowym było muzeum Juliusza Słowackiego – jedyne na świecie. Poznaliśmy w nim po krótce życie poety.

Wróciwszy do Lwowa zapoznaliśmy się z historią powstania parafii pod wezwaniem św. Teresy z Lisieux. Kolejny dzień na Ukrainie zamknęliśmy w Najświętszym Sakramencie podczas Jego adoracji…

8 lutego 2017 r.

Eucharystii tego dnia przewodniczył ks. Piotr Worwa SAC, przełożony lwowskiej wspólnoty pallotyńskiej i parafialnej. Po Niej, zjadlszy śniadanie, pojechaliśmy na płac budowy.

Buduje się tam kościół parafialny pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Następnie zwiedzaliśmy seminarium lwowskie. Naszym przewodnikiem był ks. Piotr Brzeski, rektor.

Zobaczywszy budowę i seminarium wróciliśmy do domu na obiad. Ale zanim nastał czas na posiłek, modliliśmy się wspólnie rozważają tajemnice chwalebne Różańca Świętego.
Popołudnie spędziliśmy zwiedzając Lwów.

Bóg zapłać Bogu i tym, dzięki którym mogliśmy spędzić tak owocne ferie zimowe. 

Dominik Gaładyk SAC | 2017-02-09