Franciszek – apostoł miłości w świecie islamu

Dakka (Fides) – Nie milkną echa papieskiej pielgrzymki do Birmy i Bangladeszu, której głównym celem było nawiedzenie małych wspólnot katolickich, które stanowiąc mniejszość zarówno w hinduskiej Birmie, jak i muzułmańskim Bangladeszu nie ustają w wysiłkach na rzecz rozwoju i w budowania pozytywnych więzi z innymi religiami.

Papież przybył do Azji jako pielgrzym pokoju i apostoł miłości, zauważył islamski przywódca religijny Bangladeszu, Fariduddin Mashud, stwierdzając, iż światu bardzo brakuje miłości, pojednania i braterstwa. „Papież Franciszek, Biskup Rzymu, przybył do Bangladeszu, aby dać świadectwo braterstwa międzyreligijnego, pokazać światu, iż każdy człowiek jest ważny, bez względu na przynależność religijną, czy plemienną”, powiedział przedstawiciel islamu.

Franciszek odwiedzając miejscowy Kościół katolicki nie ograniczył się jedynie do udzielenia duchowego wsparcia wyznawcom Chrystusa, ale dotknął wszystkich problemów, ważnych dla społeczeństwa tego azjatyckiego kraju. „ Upomniał się o muzułmańskich Rohindża, którzy musieli uciekać z Birmy przed prześladowaniami. Pokazał nam, w Bangladeszu i Mjanmie, co znaczy miłować, zwłaszcza w kontekście birmańskich uchodźców, ale także całego społeczeństwa Bangladeszu”, mówił Mashud.

Także wyznawcy hinduizmu dostrzegli we Franciszku posłańca pokoju wyrażając słowa uznania dla postawy szacunku, z jakim Franciszek odnosi się do wyznawców wszystkich religii, widząc w nich swoich braci. „Z pewnością papież Franciszek otworzył okno na nową przyszłość w naszym kraju, abyśmy mogli żyć w braterstwie, pokoju i poszanowaniu religii”, mówił przedstawiciel wspólnoty hinduskiej w Dhaka.

„Ludność Bangladeszu przyjęła papieża Franciszka z otwartymi serca”, potwierdził katolicki kapłan Lintu D’Costa, pracujący w Dhaka. „Na długo pozostaną w naszym sercach słowa błogosławieństwa, umocnienia i zachęty do dawania świadectwa miłości Chrystusa, jakie papież skierował pod naszym adresem. Wszyscy cenimy jego pokorę i prostotę, gesty bliskości i solidarności z maluczkimi, ubogimi i wykluczonymi, podobne do gestów samego Jezusa. Jego duch i autentyczne świadectwo Ewangelii, jak również kluczowe słowa: przebaczenie, dialog, godność człowieka poruszyły serca nie tylko katolików i zapewne pozostawią trwały ślad w umysłach wielu ludzi”, zapewnił katolicki duchowny.

Mniejszość katolicka stanowi nieco ponad 0,2 % w większości muzułmańskiego społeczeństwa Bangladeszu.

(Fides 4/12/2017)