Francja: Uczniowie na spotkaniu misyjnym w Lisieux

Prawie 5 600 uczniów w wieku od11 do 16 lat, z ośmiu diecezji regionu IIe de France, wspólnie z siedmiuset opiekunami przybyło z pielgrzymką do Lisieux. Jak poinformował krajowy Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych we Francji, Pierre Yves Pecqueux, spotkanie wpisuje się w coroczne pielgrzymowanie małych misjonarzy do miejsca życia i służby Małej Tereski.

W tym roku spotkaniu przyświecało hasło: Na wzór św. Teresy umiłować pokój. „Temat ten ma stanowić inspirację dla młodych ludzi do zaangażowania się na rzecz wspierania pokoju na świecie”, podkreślił dyrektor PDM. W programie pielgrzymki znalazło się zwiedzanie miejsc, w których żyła Święta, także spotkanie z misjonarzami, którzy na bazie własnych doświadczeń przybliżali dzieciom różne aspekty pracy na misjach. Z pielgrzymką do Lisieux związana jest również kolekta na rzecz projektów realizowanych przez Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci (PDMD). W tym roku ofiary zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom w Afryce Południowej, Kenii, Senegalu i Maroku.
Zapoznając się z poszczególnymi projektami uczniowie doświadczali uniwersalnego wymiaru Kościoła i uczyli się akceptować różnice kulturowe, które służą wzajemnemu ubogacaniu się. Misyjne wydarzenie w Lisieux stanowiło także możliwość spotkania z Jezusem Chrystusem śladami patronki Misji i Doktora Kościoła.

Fides, 24.06.2010 r.
tłum. U. Siniarska