Ghana – Zgromadzenie Plenarne Biskupów Afryki

26 lipca rozpoczęły się w Akrze obrady 15 Zgromadzenia Plenarnego Biskupów Afryki i Madagaskaru. Zgromadzenie potrwa do 2 sierpnia. Tematem spotkania są perspektywy rozwoju wspólnoty Kościoła na kontynencie afrykańskim. W ramach obrad poszczególne regionalne i krajowe konferencje biskupów złożą sprawozdania z realizacji założeń Synodu Biskupów Afryki z roku 2009, który odbywał się pod hasłem Kościół w Afryce w służbie pojednaniu, sprawiedliwości i pokoju.

Obradom przewodniczy prezydent SCEAM/SECAM – arcybiskup Dar-Es-Salaam (Tanzania).
Zgromadzenie Plenarne jest najwyższym organem decyzyjnym SCEAM/SECAM. Obraduje co trzy lata, wypracowując strategie i wytyczne działalności. W każdym zgromadzeniu udział bierze 250 kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonników i osób świeckich z różnych części Afryki i świata.

Zenit, 26.07.2010 r.