Czytaj w pdf

GŁOSZENIE Z ODWAGĄ DOBREJ NOWINY

Czytaj w pdfObchodzony właśnie Rok Kapłański jest okazją, aby podziękować za dar życia i za powołania naszych księży i braci misjonarzy. Ich świadectwo napełnia nas radością i nadzieją rzucając nam wyzwanie, byśmy odkrywali i stawiali czoło nowym areopagom misji, do czego zachęca papież Benedykt XVI: Kościół jest wezwany do głoszenia z odwagą Dobrej Nowiny w obecnym społeczeństwie, które się zmienia. W związku z tym należy umieć ocenić dzisiejsze «areopagi», gdzie mierzą się ze sobą wielkie wyzwania ewangelizacji z realizmem wspomaganym przez ducha wiary, który widzi historię w świetle Ewangelii, oraz z przekonaniem św. Pawła o obecności Chrystusa zmartwychwstałego. Dlatego misyjna działalność Kościoła kieruje się ku tym newralgicznym ośrodkom społeczeństwa trzeciego tysiąclecia, gdzie duszpasterskim priorytetem jest pokazywać prawdziwe oblicze Chrystusa.

Aby to robić chrześcijanie muszą dawać świadectwo wierności Chrystusowi, cierpliwie budując tę jedność, która ułatwi ewangelizację.
(Orędzie przesłane do uczestników zebrania plenarnego Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów w Rzymie, 2009 r.)
Na początku i w trakcie 2009 roku, nasze Prowincje i Regie zaangażowały się w proces umacniania i otwierania nowych misji pallotyńskich. Dziękujemy wszystkim sekretarzom ds. misji za ich szybką i bogatą odpowiedź w postaci informacji przysłanych do niniejszego biuletynu. Cieszymy się, że możemy podzielić się ze wszystkimi cennymi informacjami i świadectwami z życia misyjnego księży i braci pallotynów.

Ks. Gilbert Orsolin SAC
Radca Generalny
Sekretarz Generalny ds. Misji

dokument w pdf