Potrzeba refleksji nad kolonialną przeszłością Amazonii

„Płuca Świata” w ogniu
Guayaquil (Fides) – Pożar w Puszczy Amazońskiej pochłania każdego dnia tysiące kilometrów pierwotnego lasu.

Niszczycielski żywioł niszczy zasoby leśne głównie na terenie Boliwii i Brazylii.

Od początku tego roku w lesie amazońskim wybuchło 72.000 pożarów, co w porównaniu do roku ubiegłego oznacza wzrost o 84%.
Jak zauważa pracujący od 30 lat w Ekwadorze misjonarz ks. Vinzenzo Balasso istnieje pilna potrzeba budzenia wrażliwości wszystkich ludzi na konsekwencje, jakie niesie ze sobą pożar Amazonii i mobilizacji wszystkich sił, celem ratowania zielonych płuc świata.
Puszcza Amazońska rozpościera się na powierzchni 9 południowoamerykańskich krajów: Brazylii, Boliwii, Kolumbii, Ekwadoru, Guayany, Peru, Suriname, Wenezueli i Guayany Francuskiej.
Jak zaznacza ks. Balasso debacie dotyczącej ochrony Amazonii winna towarzyszyć refleksja dotycząca kolonialnej przeszłości tego regionu i uwarunkowanej historycznie niesprawiedliwości, w wyniku której cierpią mieszkańcy dorzecza jednej z najdłuższych rzek świata.
„To potężne dziedzictwo jest dziś zagrożone przez wielkie interesy gospodarcze, które dochodzą do głosu w różnych regionach Amazonii: niepohamowany wzrost gospodarki rolnej i przemysłu wydobywczego, zmasowany wyrąb lasów zniszczyły nie tylko ekologiczne bogactwo regionu, ale także dziedzictwo kulturowe. Ochrona tego obszaru ma podstawowe znaczenie dla całej naszej planety”, podkreśla kapłan.
Dorzecze Amazonii jest jednym z największych rezerwuarów różnorodności biologicznej ziemi (od 30 do 50% flory i fauny), zasobów leśnych i wody pitnej (20% światowych zasobów wody słodkiej, ponad 1/3 lasów pierwotnych).
Jak zauważa misjonarz kryzys regionu Amazonii ma nie tylko wymiar ekologiczny, ale także społeczny i humanitarny, bo dotyczący żyjących tam 390 plemion indiańskich. „Jeszcze nigdy w historii ludy amazońskie nie były tak brutalnie niszczone. Indianie niosą ze sobą wyciśnięte przez kolonizatorów piętno mniejszej wartości i demonizacji rodzimych kultur. Każde tych plemion posiada swoją niepowtarzalną kulturę i tożsamość, swoje historyczne dziedzictwo oraz szczególną relacje z przyrodą i naturą”.
Zakonnik przytacza słowa papieża Franciszka z encykliki „Laudato Si” w której Ojciec Święty pisze, iż sytuacja Amazonii jest wołaniem do sumień osób wierzących i ludzi dobrej woli, aby podejmowali wysiłki celem ochrony tego wspólnego domu dla całej ludzkości.

(Fides 31/8/2019) (U.S.)