Gwatemala: Męczennicy źródłem odwagi do nawrócenia

„Wszyscy jesteśmy powołani do głoszenia prawdy i dawania świadectwa prawdzie. W realizacji tej misji może nam pomóc wzór świętych męczenników z El Quiché: Hermógenesa Lópeza i Juana Gerardi zamordowanych podczas dyktatury wojskowej za obronę praw człowieka oraz bł. Stanleya Rothera i wielu innych mężczyzn i kobiet którzy użyźnili ziemię gwatemalską ofiarą krwi przelanej za Ewangelię. Gwatemala to kraj męczenników”, napisali biskupi tego środkowoamerykańskiego kraju na zakończenie Rocznego Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Biskupów Gwatemali.

W swoim liście skierowanym do wiernych pasterze Kościoła w Gwatemali nawiązali do istoty rozpoczynającego się Wielkiego Postu, jako czasu nawrócenia i przemiany życia. „Wszechobecna przemoc i korupcja, która niszczy nasz kraj stanowi wyzwanie nie tylko dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i praworządność, ale dla wszystkich obywateli naszego narodu, bowiem przemiana społeczeństwa rozpoczyna się od przemiany życia jednostki”, podkreślili biskupi. Sygnatariusze dokumentu zachęcili wiernych, aby w czasie Wielkiego Postu pokutą, modlitwą i pracą nad własnym nawróceniem wsparli proces odnowy ojczyzny. W liście nie zabrakło także apelu pod adresem rządzących i odpowiedzialnych za sytuacje bezpieczeństwa, aby świadomi swojej odpowiedzialności stawiali opór bezprawiu i przemocy.

Wśród zadań, jakie stoją przed Konferencją Biskupów Gwatemali wymieniono: wzmocnienie działań na rzecz sprawiedliwego i solidarnego społeczeństwa, proces odnowy parafii jako „wspólnot miłosierdzia”, organizacja Krajowego Kongresu Misyjnego, przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

Biskupi dziękowali wiernym Kościoła w Gwatemali za ducha nieugiętej walki z przeciwnościami życia codziennego, pielęgnowanie nadziei pośród utrapień, postawę miłości bliźniego i świadectwo wiary. „Dzięki tej wierze, która jest drogowskazem w życiu naszych wiernych, dzięki jednoznacznemu opowiedzeniu się po stronie ewangelicznych wartości nasz Kościół jest Kościołem żywym i misyjnym”.

(Fides 13/02/2018) (U.S.)