Historia teologii w Ameryce Łacińskiej

Po 25 latach Fakultet Teologiczny Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie zakończył opracowywanie historii teologii w Ameryce Łacińskiej. Czterotomowe dzieło liczy ponad 3,5 tys. stron i obejmuje okres od 1493 do 2001 r.

Projekt opracowania historii teologii w Ameryce Łacińskiej zrodził się w 1984 r., kiedy Jan Paweł II otworzył okres akademickiej refleksji nad 500-leciem ewangelizacji Ameryki Łacińskiej. Pole badań było praktycznie nietknięte. „Historia teologii latynoamerykańskiej liczyła wówczas zaledwie kilka monografii, zawężonych do małych obszarów geograficznych lub też do niewielkich okresów czasowych. Stąd nasze dzieło jest pierwszym tego rodzaju” – mówi prof. Josep-Ignasi Saranyana, dyrektor projektu. W opracowaniu historii udział wzięło 29 specjalistów z 19 ośrodków uniwersyteckich (pięciu europejskich i 14 amerykańskich).

„Teologia w Ameryce Łacińskiej” może posłużyć za punkt odniesienia w badaniach nad myślą latynoamerykańską, nie tylko teologiczną, ale także filozoficzną i historyczno-kościelną – uważa prof. Saranyana.

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt