II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU “AD GENTES” – 25 II 2018 R.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji wspiera polskich misjonarzy – kapłanów fideidonistów, zakonników i siostry zakonne oraz misjonarzy świeckich w realizacji ich posługi misyjnej „ad gentes”.

Dzieło pomaga misjonarzom w prowadzeniu działalności ewangelizacyjnej, charytatywnej, opiekuńczo-wychowawczej, społecznej oraz kulturowej na terenach misyjnych. Przekazuje misjonarzom środki na realizację projektów ewangelizacyjnych i pomocowych, takich jak remonty i budowa kościołów, kaplic, szkół, ośrodków zdrowia, szpitali, sierocińców, budynków katechetycznych. Wspiera walkę z głodem i niedożywieniem wśród dzieci i dorosłych w Afryce. Otacza troską chorych, matki samotnie wychowujące dzieci oraz starców i niepełnosprawnych. Pomaga w zdobyciu wykształcenia i zawodu.

W ubiegłym roku Dzieło zrealizowało ponad 160 projektów misyjnych. Dzięki współpracy z MSZ powstała szkoła podstawowa dla 800 dzieci w Centrum Edukacyjnym im. Maksymiliana Kolbego w Dar es Salaam. Wybudowano także 5 studni głębinowych w Afryce.

Można wesprzeć projekty realizowane przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” wysyłając sms- o treści „Misje” na numer 72032 (2,46 zł z VAT). Dzięki życzliwości wszystkich operatorów komórkowych całość kwoty jest przekazywana misjonarzom.