2 List misyjny 
ks. dr G. Młodawski SAC

4 INFORMACJE

5 Październik 2019 Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym

6 NAUCZANIE PAPIESKIE "Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie". Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2019

8 Błogosławiony męczennik z KL Dachau, B. Sawicka

9 List apostolski "Maximum illud"

12 KOŚCIÓŁ W EUROPIE Kościół katolicki w Europie - strażnikiem chrześcijańskiego dziedzictwa, B. Sawicka

14 "Ocean byłby mniejszy bez tej kropli", ks. dr A. Pietrzyk SAC

15 Jeśli już są, trzeba im pomóc... Praca pallotynów wśród migrantów w paryskiej parafii, Herbert

16 Przywrócić nadzieję ks. K. Hermanowicz SAC

18 Na ziemiach Apostołów Słowian Misyjny charakter pallotynów w Delegaturze śś. Cyryla i Metodego, ks. P. Klubert SAC

20 "Tam już nic nie ma", ks. W. Zubkowicz SAC 

22 Rok pallotyńskiej obecności w Burkina Fasoks. D. Sala SAC

23 KORESPONDENCJA MISYJNA Misyjna skrzynka modlitw

24 AKTUALNOŚCI MISYJNE

26 FUNDACJA SALVATTI.pl / Jubileuszowa edycja SACRO_EXPO przeszła do historii, M. Mostowska

27 PALLOTYŃSKA ADOPCJA SERCA / Tak! Rodzinie w Afryce Pomoc w edukacji

28 KOCHALI MISJE / Wierni swojej misji do końca Ks. Adam Wiśniewski SAC, oprac. br. A. Fułek

29 Z MISYJNEGO SKARBCA Simba Hakuna matata, ks. J. Kędziora SAC

30 POSYŁAM WAS, MŁODZI!

Ks. Grzegorz Młodawski SAC - red. nacz.
ks. Jerzy Limanówka SAC, p. Barbara Sawicka
Redakcja PW

 

KORESPONDENCI: księża, bracia i alumni Pallotyni, siostry Pallotynki oraz wolontariusze misyjni.

 


WARUNKI PRENUMERATY
DRUK: „Apostolicum”, ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki

 

KWARTALNIK Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Ewangelizacji Wschodu Prowincji Chrystusa Króla ukazuje się od 1991 r. Poświęcony jest tematyce misyjnej oraz reewangelizacyjnej w krajach Europy Wschodniej. Adresowany do Współpracowników Misyjnych,Współpracowników„Pomostu” oraz wszystkich zaintereso­wanych misjami i nową ewangelizacją.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę