Dzisiaj dziękujemy Bogu za 75 lat życia Jego Ekscelencji. Składamy dar modlitwy dziękczynnej za to, że potrafił Ksiądz Arcybiskup przynieść stokrotny plon zasianego ziarna życia i posługi Kościołowi. Liczne talenty i charyzmaty, którymi Bóg obdarza jego Ekscelencję, służą wiernym diecezji Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego i wszystkim, do których jest Ksiądz Arcybiskup posłany.

W ostatnią niedzielę Roku Kościelnego, która przypadała w bieżącym roku 26 listopada, obchodziliśmy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to święto patronalne Prowincji Warszawskiej pallotynów.

29 października 2017 r. w naszej wspólnocie w Guarenas obchodziliśmy jubileusz XX-lecia obecności pallotynów na ziemi wenezuelskiej. 1 października 1997 r. na zaproszenie księdza biskupa Gustavo Garcia Naranjo przybyli trzej pierwsi misjonarze pallotyńscy: ks. Adam Gąsior SAC, ks. Paweł Majewski SAC oraz ks. Tadeusz Popiołek SAC. Pojawili się w nowopowstałej diecezji niecały rok po jej ustanowieniu przez władze kościelne. Można powiedzieć że mamy szczęście współtworzyć diecezję w Guarenas od początku jej istnienia.

W niedzielę, 12 listopada 2017 r., przypadła 70. rocznica śmierci ks. Alojzego Majewskiego SAC, który był założycielem i pierwszym przełożonym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów) w Polsce. W Borowinie k. Nowego Miasta nad Pilicą, gdzie zmarł ks. Majewski, Wyżsi Przełożeni polskich Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego uczcili tę rocznicę Mszą św., której przewodniczył Prowincjał Prowincji Chrystusa Króla, ks Zenon Hanas SAC.
Ks. Alojzy Majewski SAC urodził się 25 kwietnia 1869 r. w Brunswałdzie (ob. Gościszewo) k. Sztumu, w diecezji warmińskiej. Uczył się w Collegium Marianum w Pelplinie, maturę złożył w Malborku, a studia filozoficzno-teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Braniewie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1894 r. we Fromborku.
Po ośmiu latach pracy w diecezji warmińskiej, w 1902 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Limburgu, z zamiarem przeszczepienia pallotynów na ziemie polskie. W 1904 r., po złożeniu pierwszej konsekracji został wysłany na misje do Kamerunu, gdzie pracował przez 4 lata. Po powrocie do Europy wysłano go na własne życzenie do Polski.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę