Miłość oblubieńcza i rodzinna ukazuje jasno powołanie osoby do tego, by kochać w sposób jedyny i na zawsze. W małżeństwie oddajemy się sobie całkowicie, bez wyrachowania ani zastrzeżeń, podzielając wszystko, dary i wyrzeczenia, ufając Bożej Opatrzności.

To doświadczenie wiary w Boga i wzajemnego zaufania, głębokiej wolności, świętości, ponieważ świętość zakłada oddawanie się sobie z wiernością i poświęceniem każdego dnia życia! (pp Franciszek)

Każdy z nas ma doświadczenie życia w rodzinie, codziennej troski o wzajemne relacje i egzystencję. Zdajemy sobie sprawę z poświęcenia i zabiegania naszych bliskich w celu zapewnienia bytu dzieciom i osobom w podeszłym wieku, które mamy w naszych rodzinach. Ta świadomość pomaga nam dostrzec różnice w funkcjonowaniu rodzin w innych krajach i kontynentach. Pallotyńscy misjonarze z troską pochylają się nad rodzinami w Afryce, Ameryce Południowej, na Antylach oraz w kilku krajach europejskich. Realizowany z powodzeniem od wielu lat projekt Adopcji Serca jest skierowany ku osieroconym dzieciom, ale poprzez małych podopiecznych wpływa na całe rodziny. Dostrzegamy liczne zagrożenia, ale i wielkie możliwości wspierania i rozwoju afrykańskich rodzin. Myśląc o przygotowaniu lepszej przyszłości społeczeństwa Afryki, chcemy wprowadzić w Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym nowy projekt TAK! RODZINIE W AFRYCE. Będzie on realizowany w trzech aspektach pomocy:

POMOC W EDUKACJI – polegająca na pokryciu kosztów studiów wyższych członka rodziny. Pomocą objęci są absolwenci szkół średnich, którzy nie są w stanie kontynuować nauki, gdyż nie mają środków na opłacenie edukacji uniwersyteckiej.

POMOC NA START – to krótkotrwała pomoc finansowa dla rodzin i osób młodych pragnących usamodzielnić się, założyć rodzinę, ale pozbawionych domu i źródła utrzymania. Takie wsparcie umożliwia zakup ziemi, wybudowanie skromnego domu, opłacenie kursów zawodowych, zakup sprzętu do wykonywania zawodu itp.

POMOC W NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZENIACH – wyrażająca się jednorazową pomocą dla rodzin poszkodowanych w wypadkach losowych, takich jak utrata domu i dobytku (co często się zdarza podczas pory deszczowej lub w pożarze), nagła tragiczna śmierć członka rodziny, choroba, niepełnosprawność itp.

 

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

 

- Yao Konan Desire, pomoc w nauce

- Tientore Clementine, pomoc w leczeniu

 

 

   

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 

Pomoc studentom z Rwandy w kontynuowaniu i ukończeniu nauki
- Umuhoze Peace
- Turahirwa Noel

 

 

   

Pomoc studentce z Wybrzeża Kości Słoniowej w kontynuowaniu i ukończeniu studiów

- Degni Avit Djo Andre Marie Martiale 

 

 

Zapraszamy Was, Drodzy Przyjaciele Misji, do włączenia się w ten projekt. Dar Waszych serc zaowocuje już tu na ziemi w postaci szczęśliwych rodzin, a kiedyś w wieczności będzie świadczył o Waszej bezinteresownej miłości. Z góry dziękujemy Wam za wielkoduszność, życząc Wam wszelkich Bożych łask. Niech Boża Opatrzność czuwa nad Wami i Waszymi rodzinami!

 

Wspomóż >

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę