Po 125 latach od rozpoczęcia procesu ewangelizacji naszego kraju pragniemy wyrazić Bogu wdzięczność za dar wiary i obietnicę zbawienia.

„Wspólnota w służbie pojednania“ pod takim hasłem obradują biskupi Wybrzeża Kości Słoniowej w ramach 114 Zgromadzenia Plenarnego Episkopatu kraju. 

Kinszasa (Fides) – Organizacja praw człowieka CEPADHO z siedzibą w Północnym Kiwu, na wschodzie DR Konga z zadowoleniem przyjęła informację o udanej operacji armii kongijskiej, w ramach której przejęto kontrolę nad twierdzą islamskiej organizacji terrorystycznej ADF, odpowiedzialnej za krwawe masakry i niszczenie wiosek w regionie północnego Kiwu.

„Nadzieja, pokój, pojednanie“ – motto papieskiej pielgrzymki do krajów Afryki Południowej jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców tego regionu, zwłaszcza Mozambiku.

Kinszasa (Fides) – Wiadomość o nominacji kardynalskiej dla arcybiskupa Kinszasy, Fridolina Ambongo Besungu, odbiła się szerokim echem nie tylko w Kongu, ale w całej Afryce Środkowej.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę