Wyniki najnowszych badań, zleconych przez Save the Children Alliance i zawartych w raporcie pt: The Future is Now, wynika iż rośnie w Afryce liczba dzieci w wieku szkolnym, które pozbawione są szans na edukację. Spośród 72 milionów dzieci, które nadal nie pobierają nauki (w roku 2006 – 115 milionów), 39 milionów żyje na obszarach objętych konfliktami - czytamy w dokumencie. Z badań wynika, iż pierwszym i podstawowym czynnikiem utrudniającym dzieciom dostęp do nauki są konflikty zbrojne, rosnące ubóstwo rodzin, kryzys państwa i instytucji oświatowych.

„Musimy być silni świadectwem wiary w Chrystusa”, powiedział Krajowy Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM) w USA, ks. prałat John E. Kozar, podczas Dnia Katechetycznego, który odbył się 7 kwietnia br. w Minneapolis (Minnesota).

Z inicjatywy europejskiej Caritas na początku roku 2010 ruszyła kampania walki z ubóstwem i społecznym wykluczeniem. Działacze Caritas nazwali ubóstwo skandalem XXI wieku, którego nie można akceptować. Dlatego europejska Caritas pragnie propagować nową wizję świata, w którym nikt nie będzie skazany na egzystencję na ulicy, ani na śmierć z powodu braku dostępu do odpowiedniej opieki medycznej.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę